Adventní čas na středověkém hradě i u děda Praděda a létajících andělů

Termín konání: 01-12-2024
Přednášející: Ivana Vaverková
24047
Cena: 640,- / 690,- Kč, děti do 15 let 350,- Kč

Brno – hrad Šternberk (nádherný, výjimečně členitý hrad, jeden z nejstarších hradů severní Moravy byl založen ve 13. století Zdeslavem z Chlumce a ze Šternberka. Prohlédneme si vánočně vyzdobené šlechtické interiéry minulých století nebo vzácnou kolekci gotických a renesančních dřevěných plastik, např. reliéf Utrpení sv. Kunhuty, která je jednou z nejstarších dochovaných renesančních dřevořezeb na Moravě. Pohled do života moderní šlechty počátku 20. století je prezentován horkovzdušným vytápěním, koupelnami či jídelním výtahem. Zajímavou památkou je také secesní osobní výtah. Uvidíme unikátní soubor italské a severské raně renesanční malby i ukázky holandského a vlámského barokního malířství. Originály některých vystavených děl jsou obdivovány i ve světových galeriích – petrohradské Ermitáži nebo pařížském Louvru. Návštěva bývalého kláštera augustiniánů-kanovníků, který byl vystavěn v roce 1371 a svému účelu sloužil 413 let. Navštívíme klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, který byl postavený ve stylu doznívajícího baroka na Moravě. Zajímavou prostorou kostela je boční kaple Panny Marie Pomocnice. Byla určená jako místo posledního odpočinku zakladatelů kanonie Alberta II. a Petra ze Šternberka. Hlavní oltářní obraz kaple je barokní kopií pasovské Madony s dítětem od Lucase Cranacha St. Vzácnou památkou je tzv. Šternberská madona, kamenná socha z konce 14. století, patřící do okruhu tzv. krásných madon; klášterní sklepení) – Jiříkov u Rýmařova (Pradědova galerie u Halouzků – je největší sochařská expozice v ČR na rozloze 4 ha umístěná uprostřed daňčí farmy. Mezi hlavní dominanty galerie patří největší socha “vládce Jeseníků“ děda Praděda v ČR, která je 10,4 metrů vysoká a váží 15 tun. Další významnou částí galerie je betlém, který obsahuje přes 250 ručně vyřezávaných figur v životní velikosti, a který se neustále rozrůstá. Betlém byl rovněž vystaven u příležitosti světového kongresu betlémářů v Hradci Králové, kde byl oceněn titulem „Největší betlém na světě“. Dále je k vidění obří dřevěný obraz Pradědovy říše. Na celý monument bylo použito dřevo ze čtyřiadvaceti lipových kmenů, měří 2,2 x 5 metrů. Tato tři díla jsou zapsána v Quinessově knize rekordů. Nedaleko se nachází kostel sv. Michaela Archanděla, jehož existence je zmíněna roku 1346. Kostel je rovněž součástí galerie a jsou zde vystaveny desítky dalších soch, ale hlavně unikátní velké dílo v podobě létajících andělů přímo nad oltářem, a také 2 metry velký šesti-ramenný lustr, který je osazen několika svícny) – Brno.

Vstupné cca 400,- / 290,- Kč

Odjezd od Janáčkova divadla v 7.30 hod., návrat do 20.00 hod.

Lektorka: Ivana Vaverková

Post Author: MVS ADMIN