Adventní neděle v Bratislavě

Termín konání: 12-12-2021
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
21058
Cena: 590,- / 640,- Kč

Brno – po D2 Břeclav/Brodské – Bratislava (prohlídka areálu Bratislavského hradu s vyhlídkou
na město a impozantní řeku Dunaj, procházkou starým městem po proslulém bratislavském
korze, na němž se setkáme s netradiční sochou Čumila, korunovačním kostelem
sv. Martina, Michalskou věží, přijdeme na Hlavní náměstí s adventními trhy akcentujícími
lidové řemeslo, rukodělné výrobky a také tradiční pokrmy, jako jsou lokše plněné na sladko
i slano, místní víno, medovina a další. Trhy se prolínají i na sousední Františkánské náměstí, kde
je možno navštívit Mirbachův palác s expozicí středoevropského malířství a sochařství. Také
lze navštívit expozici dějin města na Staré radnici či nedaleký Primaciální palác s anglickými
gobelíny. Samostatným fenoménem jsou slavné bratislavské kavárny, které udržují vysokou
úroveň nejen 1. Republiky, ale i časů rakousko-uherských. – Brodské/Břeclav – po D2 do Brna.
Vstupné cca 12 / 7 €.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 2.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN