Aztékové ve Vídni

Termín konání: 16-01-2021
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
21001
Cena: 590,- / 640,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (výstava Aztékové ve vídeňském Weltmuseum představuje
legendární umění a kulturu Aztéků (asi 1430–1521). Zaměřuje se také na náboženství, které
hrálo důležitou roli v jejich životě. Velká pozornost je věnována aztéckému hlavnímu městu
Tenochtitlán, které sloužilo jako náboženské a kulturní centrum říše. Výstava byla koncipována
Linden-Museum Stuttgart ve spolupráci s Nationaal Museum van Wereldculturen v Nizozemsku
a premiéru měla ve Stuttgartu v roce 2019 u příležitosti 500. výročí vylodění španělského dobyvatele
Hernána Cortése na pobřeží Mexika. Na výstavě je představeno více než 200 předmětů
zapůjčených z mexických a evropských muzeí, včetně Museo del Templo Mayor a Museo
Nacional de Antropología v Mexico City. Po prohlídce výstavy je možno v rámci společného
vstupného navštívit stálé expozice muzea Weltmuseum, kde jsou po rozsáhlé rekonstrukci
opět k vidění cenné národopisné poklady z celého světa. Weltmuseum patří k nejvýznamnějším
etnologickým muzeím na světě. V jeho držení je více než 200 000 etnografických objektů, 75
000 historických fotografií a 144 000 tištěných prací o historii, kultuře, umění a každodenním
životě, především neevropských národů. Mezi nimi také sbírka britského mořeplavce Jamese
Cooka (1728–1779) a světově proslulá čelenka z Mexika (nazývaná „penacho“). Mnoho
exponátů také pochází z častých cest habsburských arcivévodů. Weltmuseum se zabývá kulturní
rozmanitostí lidstva a ve své celosvětové sbírce dokumentuje bohaté historické vztahy
Rakouska se světem. Vstupenka rovněž platí do dalších sbírek, jako je Dvorní lovecké
muzeum, Zbrojnice a Muzeum hudebních nástrojů. Po prohlídce je možno navštívit
některou z expozic v Hofburgu; k vybraným expozicím je k dispozici i český audioprůvodce,
příp. Uměleckohistorické či Přírodovědné muzeum s rozsáhlou archeologickou sbírkou, event.
některé z dalších muzeí či galerií v centru města. Exkurzi je možno též využít k individuální
dopravě do Vídně a zpět.) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Vstupné cca 16 € / 12 €.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN