Barokní památky východních Čech i strašidelný les, kde čarovaly víly

Termín konání: 13-04-2024
Přednášející: Ivana Vaverková
24008
Cena: 740,- / 790,- Kč

Brno – Choltice (prohlídka raně barokního zámku, ve kterém uvidíme např. kapli sv. Romedia, Salla terrenu, knihovnu s čítárnou, hudební nástroje, trofejové schodiště; zámeckou barokní lékárnu – jednu z nejstarších v Česku – byla založena byla pravděpodobně už v roce 1673; procházka volně přístupným parkem s kaskádou rybníků a potokem Zlatotokem, který přechází v rozsáhlou zámeckou oboru. Nádherná přírodní scenérie se objevila např. při natáčení filmové báchorky Strakonický dudák – scény strašidelného lesa, ve kterém víly očarují Švandovy dudy) – Vysoké Mýto (prohlídka města – jednoho z věnných měst českých královen, které založil na hlavní spojnici Čech s Moravou král Přemysl Otakar II. Z té doby se dochoval pravidelný půdorys, a hlavně rozlehlé náměstí, které je největším čtvercovým náměstím v Česku; kostel sv. Vavřince z konce 13. století je trojlodní vrcholně gotická stavba z tesaného kamene se dvěma věžemi v průčelí. V průběhu své existence několikrát vyhořel, do dnešní podoby byl upraven roku 1892 až 1899 v novogotickém stylu. V bohatě zdobeném interiéru kostela je 10 oltářů. Stěny chrámu pokrývá působivá secesní výzdoba. Unikátem, o kterém se téměř neví, je oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla z roku 1728 s rozměry 703 x 296 cm je vůbec největší Brandlův obraz v českých zemích. Prohlédneme si i městské brány. Pražskou bránu zdobí sgrafita podle návrhů Mikoláše Alše a slavný malíř vyzdobil i novější Litomyšlskou bránu. Dochovala se také část původních hradeb, Klášterská a Vodárenská bašta a věž Karaska. Vysoké Mýto získalo titul Historické město roku 2022. Volno na oběd) – Vraclav-barokní areál sv. Mikuláš (na počátku 17. století byla nad pramenem léčivé vody nejprve zbudována kaplička a zřízena poustevna. V letech 1711–1719 byly vybudovány lázně s koupelnami. Na místě původní kaple byl pak v letech 1724–1730 postaven barokní kostel, jehož autorem je C. A. Canevalle. V kostele sv. Mikuláše je umístěn soubor unikátních barokních plastik, které pocházejí z poutní cesty z Králík ke klášteru na Hedči. Dřevěné polychromované plastiky v mírně nadživotní velikosti byly vytvořeny kolem r. 1740.  Anonymní tvůrce pašijových scén pravděpodobně patřil k žákům M. B. Brauna) – Brno.

Vstupné cca 250,- Kč.

Odjezd od Janáčkova divadla v 7.00 hod., návrat do 18.30 hod.

Lektor: Ivana Vaverková

Post Author: MVS ADMIN