Beskydské nebe

Termín konání: 01-06-2019
Přednášející: Dr. Marta Horáková, CSc.
19029
Cena: 560,- / 590,- Kč

Brno – Olomouc – Lešná (komentovaná procházka přírodně krajinářským parkem, který se
vyznačuje neobvyklým bohatstvím stromů, bohatým keřovým parkem se sbírkou azalek
a rododendronů; je to druhý nejcennější park na území severní Moravy a Slezska) – Frenštát pod
Radhoštěm – Horečky – nástup na lanovku (na výstupní stanici začíná naučná stezka Beskydské
nebe dlouhá 3 500 metrů; po trase je instalováno celkem osm hlavních informačních panelů,
na nichž se seznámíme s historií i současným děním na Horečkách; součástí naučné stezky
Beskydské nebe je téměř stometrová dřevěná lávka ve výšce až šestnácti metrů nad roklí potoka
Vlčák, odkud je možné poznávat přírodu v korunách stromů) – Kunčice pod Ondřejníkem,
kostel sv. Prokopa a sv. Barbory (dřevěný kostel stával v obci Hliňance na Podkarpatské
Rusi a do Kunčic pod Ondřejníkem byl převezen v roce 1928; po nezbytné opravě některých
částí byl znovu postaven, v roce 1931 byl zasvěcen sv. Prokopovi a sv. Barboře; v malebném
interiéru budeme obdivovat mimo jiné bohatě vyřezávaný ikonostas, který byl v roce 1992
opraven restaurátory z Prahy) – Zašová (tato malebná obec se rozkládá mezi hřebeny Beskyd
a Vsetínských vrchů na cestě mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm; na místě
starého dřevěného kostelíka, ve kterém Valaši od nepaměti uctívali památný obraz Panny
Marie s Děťátkem, položili Žerotínové základy nového poutního barokního kostela Panny
Marie Zašovské; po prohlídce interiéru kostela navštívíme lesní zákoutí s pramenem vody
a kapličkou Panny Marie; toto lesní údolí zvané Stračka upravili později mniši řádu Trinitářů,
kterým byl v Zašové postaven klášter; vynikající vodu z lesního pramene denně čerpají poutníci
a návštěvníci Zašové) – Olomouc – Brno.

Vstupné cca 150,- Kč.
Odjezd v 6.45 hod., návrat do 20.00 hod

Post Author: MVS ADMIN