„Bílá Opava“ a Zálužné – dvě nezapomenutelná místa Nízkého Jeseníku

Termín konání: 04-05-2019
Přednášející: Dr. Marta Horáková, CSc.
19015
Cena: 560,- / 610,- Kč

Brno – Olomouc – Nový Jičín – Vítkov – Zálužné (slezská osada leží v malebném údolí řeky
Moravice pod Kružberskou přehradou; v minulosti byla jedním z center těžby pokrývačských
břidlic; dnes se stala místní částí Vítkovic; Raabova štola byla zpřístupněna v květnu 2018
přičiněním Občanského spolku Zálužné, její délka je sto metrů a nám její prohlídka bude trvat
půl hodiny; v osadě se nachází havířská kaple Pražského Jezulátka a areál Janské koupele) –
Opava („Bílá Opava“, jak město nazval básník Petr Bezruč, se rozkládá nad soutokem řek
Opavy a Moravice; město je historickým, společenským i obchodním centrem regionu, důkazem
toho je množství historických památek; v průběhu komentované prohlídky města shlédneme
např. budovu Slezského divadla, Blücherův barokní šlechtický palác s bohatou štukem
zdobenou fasádou, Památník Petra Bezruče, siluetu města dotváří věž Hláska a mnoho dalších
pamětihodností včetně církevních památek – kostel Nejsvětější Trojice, Dominikánský kostel
sv. Václava; Opava je město zeleně, parků a sadů; prostě malebné, krásné a podivuhodné město,
které stojí za poznání) – Olomouc – Brno.

Vstupné cca 200,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.30 hod

Post Author: MVS ADMIN