Bílá Voda a česko-polská zastavení jesenického podhůří

Termín konání: 14-10-2023
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
23040
Cena: 850,- / 900,- Kč

Brno – po D1 – Vyškov – Olomouc – Zábřeh – Javorník (návštěva zámku Jánský Vrch, který byl až do roku 1945 sídlem vratislavských biskupů a arcibiskupů. Kromě historické výmalby a tapet se v zámku dochoval početný mobiliář převážně z 19. století. Originální jsou např. také záclony (až 200 let staré), které jsou v autentické podobě na našich hradech a zámcích jen zřídka k vidění. Početný je i soubor historických hudebních nástrojů. Jánský Vrch hostí dále jedinečnou sbírku asi 2000 dýmek nejrůznějšího zeměpisného původu z 18. – 20. století, největší svého druhu ve střední Evropě. Sbírka obsahuje zvlášť cenné exempláře z porcelánu a sepiolitu neboli mořské pěny) – Bílá Voda (obec a život řádových sester, které sem byly transportovány ze zrušených ženských klášterů v rámci akce R, dostal do širšího povědomí román spisovatelky Kateřiny Tučkové Bílá Voda. Jaká byla realita, se dozvíme v Muzeu izolace, internace a integrace, jehož expozice přibližuje pohnutou historii obce, její vzestupy a pády. Samostatná část je věnována jedné z nejtemnější části dějin České republiky, respektive Československa, která začala 28. 9. 1950, i když samotná příprava začala dlouho před tím, kdy do Bílé Vody dorazil první transport řádových sester. V této části muzea je dokumentováno, v jakých podmínkách zde sestry žily, a jak přes veškerou snahu a úsilí tehdejší vládnoucí komunistická garnitura nedokázala v těchto ženách zlomit jejich víru a odhodlání) – Złoty Stok (návštěva podzemní části dolu, kde se těžilo zlato, s níž je spojena štola Gertruda, Chodba smrti a jediný podzemní vodopád na území Polska v Černé štole. Prohlídka bude obohacena o plavbu po zalité části štoly Gertruda. Vzhledem k rezervaci vstupu do dolů a plavbě v podzemí je třeba věnovat pozornost uzávěrce přihlášek – viz níže. Doporučuje se teplé oblečení – teplota v dolech se pohybuje okolo 7 °C) – Zábřeh – Olomouc – Brno.

Vzhledem k nutnosti rezervace prohlídek je uzávěrka přihlášek 31. srpna 2023.

Vstupné cca 300,- Kč + 45 PLN / 230,-Kč + cca 60 PLN.

Odjezd v 6.15 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN