Budapešť v podzimních barvách

Termín konání: 06-09-2019
Přednášející: Mgr. Pavla Faltýsková
19081
Cena: 1 390,- / 1 490,- Kč

6.9. – 8. 9. 2019

Cena: 1 390,- / 1 490,- Kč

 1. den: odjezd z Brna v ranních hodinách směr Bratislava – Györ – Budapešť.

Během dopoledne příjezd do Budapešti, kde se nejprve zastavíme na návrší Gellért. Zde uvidíme Citadelu a krásné panorama s výhledem na Budín, Pešť, Dunaj a jeho nábřeží, místa, která budeme po celou dobu naší návštěvy poznávat a obdivovat. První den prohlídka Budína, kde na Hradním vrchu navštívíme nejvýznamnější historické památky (Matyášův chrám, Rybářskou baštu) a především Královský palác, kde je možno navštívit Maďarskou národní galerii, historické muzeum, prohlédnout si fragmenty původních staveb, sochy významných hrdinů, fontány. Po prohlídce rozsáhlého Hradního vrchu a Královského paláce přejezd na ubytování.

2.  den: Po snídani prohlídka Parlamentu (reprezentativní budovy s maďarskými korunovačními klenoty, kde návštěvníky zdraví čestná stráž. Následuje prohlídka Baziliky sv. Štěpána s prohlídkou a osobní volno, pak přejezd k Náměstí Hrdinů (Hösok tere) kde se nachází Milenium – monumentální památník se sousoším významných panovníků tvořících historii Maďarska. Po Náměstí Hrdinů následuje korzo po reprezentativní Andrássyho třídě (Andrássy utca), kde se nabízí prohlídka Terrorháza – Dům teroru, který je zaměřen na novodobou historii a okupaci Maďarska. Zájemci o hudbu mohou navštívit Muzeum Ference Liszta nebo si prohlédnout Operu a Pařížský dům. Pro zájemce prohlídka budovy velké Synagogy. Po prohlídkách odjezd na ubytování.

3. den: Po snídani se vydáme na zpáteční cestu do ČR a cestou zpět budeme poznávat další zajímavá města v Maďarsku. Městečko Szentendré je barokní perla, kde dnes žijí a tvoří maďarští umělci. Procházka malebnými uličkami v tomto městečku s obchůdky se suvenýry a občerstvením. Další zastávka bude ve Viszegrádu, městě známého z novodobé i dávné historie jako místo setkávání panovníků a představitelů sousedních států.  Zde je plánována pauza na oběd ve stylové restauraci a možnost prohlídky paláce. Následuje další zastávka v starobylé Ostřihomi, rodišti prvního uherského krále Štěpána. Dnes tu sídlí ostřihomský arcibiskup a město se pyšní největší bazilikou v zemi, z jejíž věže je výhled na slovenské město Štúrovo na druhém břehu Dunaje. Následuje cesta zpět do ČR. Předpokládaný návrat do Brna ve večerních hodinách.

Ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích se snídaní v ceně 3 000,- Kč

Závazné přihlášky do 30. 6. 2019,

Předpokládané ceny vstupného: Parlament: plné: 3.700,- HUF.

Individuální vstupné: Lanovka Sikló 1.200,-, Galerie//Muzeum Královského paláce 2.000,- HUF, Terrorháza 3.000,- HUF. V některých památkách je snížené vstupné o 50 % poskytováno od 65 let po předložení dokladu totožnosti; Synagoga 4.000,- HUF – bez slev.

Odjezd Brno v 5.30 hod, příjezd do 22.00 hod.

Lektorka: Mgr. Pavla Faltýsková.

Post Author: MVS ADMIN