Čechy pod Kosířem a další zajímavosti Olomouckého kraje

Termín konání: 15-09-2019
Přednášející: Bc. et Bc. Tomáš Mariánek
19051
Cena: 460,- / 510,- Kč

Brno – Prostějov – Zámek Čechy pod Kosířem (klasicistní zámek obklopený přírodně
krajinářským parkem o rozloze 21,5 hektaru, který patří k nejcennějším objektům historické
zeleně na Moravě, je spjat se šlechtickým rodem Silva-Tarouca; prohlédneme si interiéry jižního
křídla zámku zařízeného ve stylu doby Františka Josefa II. a vyzdobeného díly Josefa Mánese;
na zámku se nachází také filmová expozice Jana a Zdeňka Svěrákových a jejich známých filmů
jako Obecná škola, Kolja, Tmavomodrý svět, Vratné lahve, Kuky se vrací, Tři bratři aj.) –
Muzeum historických kočárů Čechy pod Kosířem (největší muzeum historických kočárů
v České republice se detailně věnuje historii kočárů, jejich doplňkům a restaurování, můžete se
tedy těšit na ojedinělou a největší sbírku historických kočárů, saní a luceren; v depozitáři muzea je
třeba největší smuteční kočár firmy Brožík nebo zlatý ceremoniální kočár olomouckých biskupů) –
Mladečské jeskyně (jeskyně se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví,
jedná se o složitý labyrint puklinových chodeb a dómů; podzemní prostory jsou bohatě zdobeny
krápníky a sintrovými náteky; je to největší a nejstarší sídliště kromaňonského člověka ve střední
Evropě, světově proslulou archeologickou lokalitou je Dóm mrtvých se zbytky ohnišť a kostí
pravěkých; dominantou a symbolem podzemního systému je přes dva metry vysoký stalagmit
nazývaný Mumie) – Hanácké skanzen v Příkazích (soubor staveb lidové architektury v Příkazích
je jedinečným dokladem hliněného lidového stavitelství z oblasti Hané; součástí prohlídkového
okruhu je obytná a hospodářská část Kameničkova gruntu a přilehlé zahrady se stodolami, stavení
je vybaveno venkovským mobiliářem z let 1799 – 1950, prohlédneme si kuchyni, světnici, dílničku
nebo školní třídu, ve stodolách pak zemědělské stroje a techniku) – Prostějov – Brno.

Skupinové vstupné do všech objektů plné cca 390,- Kč, zlevněné cca 280,- Kč.
Odjezd v 7.30 hod, návrat do 18.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN