„Česká Loira“ II.: Letohrad a okolí

Termín konání: 23-05-2021
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
21016
Cena: 520,- / 570,- Kč

Na řece Orlici a jejích přítocích se nachází na malém území téměř 20 hradů, zámků, tvrzí nebo
romantických zřícenin – řeka si proto vysloužila obrazné pojmenování „Česka Loira“. Ve čtyřdílném cyklu se vydáme poznávat její krásy, romantiku a umělecké poklady.

Brno – Svitavy – Ústí nad Orlicí – Lanšperk (romantická zřícenina gotického hradu vybudovaného
vysoko nad Tichou Orlicí za vlády Přemysla Otakara II. ve 13. století, hrad byl v beznadějné situaci obležení r. 1429 vydán husitům, od 17. století je pustý, dochovaly se mohutné z nejstarší doby,
je do nich vestavěna vyhlídková věž) – Letohrad – (dříve Kynšperk; nevelké město na soutoku
Lukovického potoka a Tiché Orlice, zachovány měšťanské domy a zámek s nevelkou expozicí –
umění baroka, secesní atelier Alfonse Muchy, sáně Napoleona Bonaparta aj., následně prohlídka
muzea řemesel v barokním Novém dvoře – největší sbírka v ČR: kotlářství, bednářství, puškařství aj., historická vozidla atd.) – tvrz Orlice (pěkně zrestaurované renesanční zemanské sídlo,
historická expozice, možnost občerstvení) – Žampach (částečné pozůstatky hradu v dominantní
krajinné poloze; v obci pod hradem exteriér zámečku a arboretum) – Brno.
Vstupné cca 270,- / 190,- Kč.
Odjezd v 7.45 hod., návrat do 19.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN