„Česká Loira“ III.: Častolovice a Kostelec

Termín konání: 12-06-2021
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
21021
Cena: 550,- / 590,- Kč

Na řece Orlici a jejích přítocích se nachází na malém území téměř 20 hradů, zámků, tvrzí nebo
romantických zřícenin – řeka si proto vysloužila obrazné pojmenování „Česka Loira“. Ve čtyřdílném cyklu se vydáme poznávat její krásy, romantiku a umělecké poklady.

Brno – Svitavy – Častolovice (městečko na soutoku Kněžné s Divokou Orlicí, ve kterém se
nachází krásný a dobře zachovalý renesanční zámek Šternberků z let 1588–1615 s fasádami
zdobenými barevnými freskami a s dobovými interiéry, jimž dominuje Rytířský sál se stropem
s malovanými biblickými výjevy. V expozici další renesanční sály, rodová galerie. Zámek je
obklopený anglickým parkem) – Kostelecké Horky (pěkné příklady lidové roubené architektury) – Kostelec nad Orlicí (město se 2 radničními budovami na náměstí, sborem jednoty bratrské z r. 1580, Starým zámkem a zejména Novým zámkem – restituovaný klasicistní palác rodu
Kinských s dobově zařízenými interiéry. Prohlídka okruhu nazvaného „Život v biedermeieru“.
Zámecká zahrada s bohatým sortimentem růží, volno k procházce.
Vstupné cca 250,- / 170,- Kč.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 19.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN