„Česká Loira“ – IV.: Doudleby a Rychnov

Termín konání: 16-10-2021
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
21045
Cena: 560,- / 610,- Kč

Na řece Orlici a jejích přítocích se nachází na malém území téměř 20 hradů, zámků, tvrzí nebo
romantických zřícenin – řeka si proto vysloužila obrazné pojmenování „Česka Loira“. Ve čtyřdílném
cyklu se vydáme poznávat její krásy, romantiku a umělecké poklady.

Brno – Svitavy – Doudleby nad Orlicí (městečko v údolí Divoké Orlice s půvabným renesančním
zámkem rodu Bubnů s restaurovanými sgrafitovými fasádami – geometrické, rostlinné a zvířecí
motivy plošně pokrývající fasády exteriéru i nádvoří – a dobovými interiéry) – Rychnov nad
Kněžnou (významné a také největší město v podhůří Orlických hor s bohatou kulturní a literární
tradicí, rodiště spisovatele Karla Poláčka. Naučná stezka, dům Poláčkových rodičů, pomník
hrdinů knihy „Bylo nás pět“. Mohutný komplex barokního zámku Kolowratů Libštejnských,
stavba J. B. Santiniho; muzejní expozice, dobové interiéry, sbírka obrazů aj. Volno k procházce
po zajímavostech města – kostel sv. Havla, synagoga a židovský hřbitov aj.); Liberk (půvabná
podhorská obec, vzniklá jako podhradí zaniklého hradu Rychmberku, se zachovalým cenným
souborem lidových staveb: dřevěný kostel sv. Petra a Pavla, zvonice, roubená fara, stodola, řada
dalších roubených stavení a mariánský sloup z r. 1751) – Brno.
Vstupné cca 230,- / 160,- Kč
Odjezd v 7.20 hod., návrat do 19.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN