České klenoty: hrad Křivoklát a hrad Karlštejn

Termín konání: 06-04-2019
Přednášející: Mgr. Pavla Faltýsková
19007
Cena: 740,- / 790,- Kč

Brno – Jihlava – Havlíčkův Brod – hrad Křivoklát (na začátku jarní turistické sezóny je přímo
symbolické navštívit hrady Křivoklát a Karlštejn, které patří mezi naše národní klenoty a jsou
kulturními památkami, kterými šla historie. Hrad Křivoklát, jehož počátky sahají do 12. století,
je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů. V dětství a opakovaně
také v dospělosti zde pobýval Karel IV.) – Karlštejn (nazývaný Srdcem Svaté říše římské –
zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl v roce 1348 vybudován českým
králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především
sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval
na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně
byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena kaple sv. Kříže ve Velké věži. Na počátku
husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn převezeny české korunovační
klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let.
Přihlášky do 31. 1. 2019 – nutná rezervace vstupů na oba hrady.
Vstupné Křivoklát: 190,- Kč / 140,- Kč.
Vstupné Karlštejn: 210,- Kč / 150,- Kč.
Cena za vstupné je včetně rezervačního poplatku.
Odjezd v 6.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN