České Versailles a další unikáty Pardubického kraje

Termín konání: 03-04-2022
Přednášející: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek
22014
Cena: 550,- / 600,- Kč

Brno – Svitavy – Zámek Nové Hrady (pozoruhodný rokokový zámek ve stylu francouzských letních sídel bývá často označován jako „Malý Schönbrunn“ nebo „České Versailles“; pochází ze 70. let 18. století, jeho autorem je hrabě Jan Antonín Harbuval de Chamaré; celý zámecký areál je zasazen do krásné krajiny a obklopen tematickými zahradami, zámecký park zpestřují sochařská díla, na vrchu nad zámkem můžete navíc nalézt zříceniny starého hradu; v areálu zámku najdete také galerii klobouků, první české muzeum cyklistiky, zámeckou restauraci i vinárnu nebo zámecké stáje; prohlídka interiérů zámku včetně expozice nábytkového umění ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, zahrad a dle zájmu jednotlivých nabízených expozic) – Poutní areál Luže (městská památková zóna středověkého města, jehož dominantou je poutní areál s chrámem Panny Marie Pomocné na Chlumku, který spolu s přilehlou
jezuitskou rezidencí patří k nejvýznamnějším stavbám z období rozhraní raného a vrcholného baroka; chrám představuje až dodnes významné poutní místo a zůstává dominantou kraje) – Hrad Košumberk (na okraji města Luže navštívíme zříceninu gotického hradu, který je pojmenován po kopci, na němž byl postaven na počátku 14. století; do dnešních dnů se dochovaly zbytky opevnění několika, budov a hradní věže; v dobrém stavu se dochovala budova purkrabství, ve kterém je v současnosti zřízeno muzeum; celým hradem projdeme v doprovodu průvodce a ponoříme se do období, kdy české království spravoval Karel IV.) – Přírodní rezervace Toulovcovy maštale (nenáročnou procházkou projdeme dechberoucí přírodní rezervací, která zahrnuje skalní pískovcové bludiště patřící k nejzajímavějším skalním útvarům u nás; jedná se o vůbec nejpůsobivější část takzvaných Budislavských skal ležících v nádherných borových
lesích protkaných hlubokými údolími; soustava uzoučkých roklí vytváří skryté skalní městečko, které je protkáno systémem chodeb, jeskyní a děr se zajímavými názvy jako Kuchyně, Sklep, Myší díra nebo Zvon; podle pověstí zde měl svůj tajný úkryt loupeživý rytíř Vavřinec Toulovec z tvrze v Jarošově) – Polička – Brno.
Vstupné cca 340,- / 250,- Kč.
Odjezd v 7.15 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN