Den na berchtoldském panství

Termín konání: 23-04-2023
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
23019
Cena: 440,- / 490,- Kč

Brno – Buchlovice (prohlídka zámku postaveném roku 1707 rodem Petřvaldů, které v držení panství vystřídali roku 1800 Berchtoldové, kteří zde žili až do roku 1945. Interiéry s původními štukovými stropy jsou zařízeny ve stylu historismu přelomu 19. a 20. století a jsou vybaveny historickým a pseudoslohovým nábytkem. Součástí zámeckého inventáře je i významná sbírka italské, francouzské a nizozemské grafiky (rytiny Lucase Leydena, alegorie Pietera Breughela st., grafiky Henrika Goltzia, Rembrandtovy grafické listy). Zámek obklopuje zahrada a park tvořící organickou součást reprezentační architektury tohoto šlechtického sídla. Představují jednu z nejvýznamnějších památek tzv. historické zeleně v České republice) – Chabaně (zastávka u dálkami vonícího sekvojovce, který byl vysazen pravděpodobně hrabětem Zikmundem II. Berchtoldem někdy počátkem 70. let 19. století. V roce 2003 byl strom nominován do ankety Strom roku, kde se dostal do finále a s počtem 1101 hlasů obhájil 7. místo. Údajně je také co do obvodu kmene nejmohutnějším sekvojovcem v Evropě) – Velehrad (prohlídka velehradské baziliky, která vznikla jako nedílná součást prvního cisterciáckého kláštera na Moravě. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje byla vysvěcena biskupem Robertem hned na počátku výstavby klášterního komplexu, 27. listopadu 1228. Od druhé poloviny 19. století zde rostla poutní tradice a dnes jde o nejvýznamnější poutní baziliku České republiky. Po prohlídce baziliky navštívíme obnovené podzemí velehradské baziliky, které dnes tvoří posvátné místo připomínající křesťanské mučedníky 20. století (martyrion). Nachází se zde i ojedinělá galerie svědků víry naší doby. Pozoruhodná je rozsáhlá sbírka dochovaných románských kamenných fragmentů původní baziliky zničené za husitských válek (1421). Velehradské martyrion uchovává věrnou kopii palladia země české, reliéf Matky Boží s dítětem. Podle legend se obraz váže až ke sv. Metodějovi, který měl tento reliéf věnovat české kněžně sv. Ludmile při jejím křtu. Do orámování obrazu jsou vloženy ostatky sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Je zde vystavena i zlatá růže, dar Jana Pavla II. Velehradu) – Modrá (dle svých preferencí může každý individuálně navštívit areál Živá voda. Ve dvou podzemních patrech zde můžeme nahlédnout do světa pod sladkovodní hladinou. Žijí zde druhy ryb typické pro region, a to jak současné, tak historicky původní. Podvodní tunel ve sladké vodě v přírodě je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy. Nachází se v hloubce 3,5 m pod vodní hladinou, má délku 8 m a šíři 2 m. Po levé straně můžeme vidět ryby chladných vod, horských potoků a řek – jelce, lipany, mníky, pstruhy, parmy a oukleje. Pravá strana patří především velkým rybám. Typickým obyvatelem je kapr, kterého zde chovají v několika formách. Dravce reprezentují štiky, candáti nebo sumci. Raritou expozice jsou jeseteři – tažné ryby, které dříve migrovaly z Černého moře až do řeky Moravy. Mezi jeseterem ruským, malým či hvězdnatým se vyjímá vyza velká – největší sladkovodní ryba světa. V Živé vodě uvidíme několik vyz délky téměř 2 m. Součástí prohlídky je výběh praturů. Pratuři, původem ze středočeských Milovic, se kdysi vyskytovali na většině území Evropy, s výjimkou Irska a severní Skandinávie, v severní Africe a Asii, tedy od Atlantiku po Pacifik. Na území České republiky byl pratur velmi hojně rozšířen a v českých zemích byl vyhuben až ve vrcholném středověku, patrně ve 12. až 13. století. Na Moravu se tak vrátili po mnoha staletích. Alternativou je malé muzeum vinařství a páleničářství na Slovácku, ochutnávka některých produktů či občerstvení v místní restauraci či nákup v přilehlé vinotéce vína regionálních vinařů či ovocných pálenek z nedaleké pálenice) – Brno.

Vstupné cca 420,- / 350,- Kč.

Odjezd v 8.15 hod., návrat do 18.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN