Den s Hradní stráží aneb účast na slavnostním střídání stráží přímo na I. hradním nádvoří

Termín konání: 21-10-2018
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
č. 18085 (neděle)
Cena: 615,- / 640,- Kč

Brno – Praha (návštěva výstavy Stráž na Hradě pražském, která uzavírá trojici výstav projektu Založeno 2018, jejíž první dvě výstavy jsme shlédli v únoru. Se vznikem Československé republiky je neodmyslitelně spojeno i založení Hradní stráže. Prostřednictvím stovky fotografií a řady trojrozměrných exponátů budeme mít možnost seznámit se s celou její staletou historií. V jednání je také možnost sledovat slavnostní střídání stráží nikoli v davu turistů, ale přímo na I. hradním nádvoří, které je jinak v tu dobu veřejnosti uzavřeno. Výsledek bude znám na podzim 2018 v návaznosti na program prezidenta republiky včetně organizace státních návštěv apod. Odpoledne lze navštívit stálou expozici v Prašné věži – Mihulce, která byla postavena koncem 15. století jako součást nového opevnění, které projektoval Benedikt Ried. Jméno Mihulka pochází zřejmě až z 19. století. Dříve se věži říkalo postupně Nová, Kulatá bašta, Laboratorium nebo Švédské laboratorium a Prašná věž. Prašná věž byla nejmohutnější z dělových věží, jejíž obranné kvality však nebyly nikdy vyzkoušeny. V 16. století v ní bydlel zvonař kovolijec Tomáš Jaroš (autor Zpívající fontány z Královské zahrady). V době Rudolfa II. zde byla alchymistická dílna, později sklad střelného prachu. Až do 20. století byly v Mihulce byty kostelníků katedrály sv. Víta. Dnes se zde nachází stálá expozice Hradní stráže. Expozice je součástí tzv. okruhu A zahrnujícího také Starý královský palác, expozici Příběh Pražského hradu, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, katedrálu sv. Víta a Rožmberský palác. Návštěvník si dle vlastního zájmu volí pořadí navštívených objektů samostatně. Ve volném čase je možno individuálně navštívit další muzejní či galerijní expozice v okolí či v areálu Pražského hradu a Hradčanského náměstí – např. výstavní budovy Národní galerie v Praze) – Brno.
Vstupné plné cca 150 + 350 Kč (okruh A), snížené cca 70 + 175 Kč (okruh A).

Odjezd v 6.45 hod., návrat do 20.30 hod

Post Author: administrator