Do Banské Štiavnice a okolí nejen za historií stříbrných dolů

Termín konání: 25-08-2018
Přednášející: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
č. 18061 (sobota - neděle)
Cena: 1 365,- / 1 420,- Kč

EXKURZE SE PRO MALÝ ZÁJEM NEUSKUTEČNÍ

1. den
Brno – Lanžhot/Brodské – Topoľčianky – (na místě gotické stavby postupně budovaný zámek ve stylu renesance, baroka a klasicismu, v letech 1923 – 1950 letní sídlo československých prezidentů (zvl. T. G. Masaryk) – muzeum dobových interiérů (prohlídka), park (asi 300 druhů dřevin), obora; Banská Štiavnica – jedinečně zachovalé historické slovenské báňské město, v minulosti doly na zlato a stříbro (největší těžba zaznamenána v roce 1690 – vytěženo celkem 29 tun stříbra a 605 kg zlata), pro účely těžby v okolí vybudována ojedinělá soustava umělých jezer a kanálů, od r. 1993 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, prohlídka pamětihodností (Kalvárie, radnice, kostely Nanebevzetí Panny Marie, sv. Kateřiny, sv. Alžběty, budovy Hornické a lesnické akademie, Starý a Nový zámek, historické měšťanské domy aj.) a expozic Slovenského báňského muzea; ubytování, večeře.

2 den
Banská Štiavnice – Svätý Anton (obec a stejnojmenný zámek, národní kulturní památka SR, zmiňován 1415 jako menší opevněná stavby (castellum), 1744 za Koháryů vystavěn současný čtyřkřídlý barokní zámek se symbolikou kalendářního roku: 4 brány (= roční období), 12 komínů (= měsíců), 52 místností (= týdnů) a 365 oken (= dní)., posledním majitelem bulharský car Ferdinand Coburg, prohlídka zámku: barokní a rokové interiéry, zčásti upravené v 19 století, expozice loveckého muzea; Krupina – historické slovenské město (nyní asi 8 000 obyv., německy Karpfen, maďarsky Korpona, v latinské listině z roku 1135 Corpona), jedno z nejstarších měst na Slovensku (s Trnavou, Zvolenem a Banskou Štiavnicí), městská práva 1238, prohlídka: římskokatolický kostel Narození Panny Marie (v jádru gotický, opevněn v době přítomnosti Jana Jiskry z Brandýsa, barokně přestavěn), klasicistní evangelický kostel (1784 – 1786), Vartovka (protiturecká strážní věž, nyní rozhledna) – Bzovík – pevnost se 4 nárožními věžemi, příklad pevnostní stavby z doby tureckých válek (původně benediktinský, později premonstrátský klášter) – Levice – historické město (sídlo doloženo 1156), Levický hrad (dnes zřícenina s areálem zámku – muzeum) – Nitra – Brodské/Lanžhot – Brno.

Ubytování v hotelu*** ve dvou- (1 620,- Kč) nebo jednolůžkových (1 840,- Kč) pokojích se sociálním zařízením, polopenze.
Vstupné dle zájmu 25 – 35 €.
Přihlášky do 30. 3. 2018 (na dobu prázdnin nutná velmi včasná rezervace noclehů)
Odjezd v sobotu 26. 8. v 5.30 hod., návrat 30. 8. do 22.00 hod.

Post Author: administrator