Do malebného Polabí po stopách krále Václava II., Bedřicha Smetany a za dalšími zajímavostmi

Termín konání: 17-10-2021
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
21046
Cena: 770,- / 820,- Kč

Brno – Nymburk (významné historické město se zachovalým jádrem a částí mohutného hradebního
systému, založené za Přemysla Otakara II., jehož založení dokončil král Václav II;
z jeho příkazu také město získalo impozantní hradební systém, jehož část se dochovala – prohlídka
renesanční radnice, historických měšťanských domů) – Loučeň (zrekonstruovaný barokní
zámek vybudovaný Valdštejny na místě zchátralé tvrze, jehož posledními vlastníky byli Thurn-
Taxisové, nyní ve vlastnictví a. s. Loučeň; reprezentační a obytné místnosti, např. hudební salon,
v němž koncertoval B. Smetana, dětský pokoj aj. Rozlehlý anglický parkem z let 1831–1840,
budovaný za poradenství přírodovědce J. E. Purkyně v duchu romantismu (23 ha, 113 druhů
vzácných dřevin, rybník, Švýcarský dům, barokní sochy aj. – možnost občerstvení) – Jabkenice
(obec, v níž prožil závěrečné roky života skladatel Bedřich Smetana. Prohlídka památníku ve
správě Národního muzea) – Brno.
Vstupné cca 250,- / 190,- Kč.
Odjezd v 6.15 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN