Do malebného Polabí po stopách praotce Čecha, českých biskupů a za dalšími zajímavostmi

Termín konání: 02-10-2021
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
21040
Cena: 880,- / 930,- Kč

Brno – Praha – Roudnice nad Labem (památná hora Říp – nenáročný výstup na nejpamátnější
českou horu, dominující nížinné krajině Polabí a opředenou legendami, na vrcholu románská
rotunda sv. Jiří postavená na místě staršího kostelíka s. Vojtěcha r. 1126 na paměť vítězství
Soběslava I. nad králem Lotharem u Chlumce, výhledy a chata – možnost občerstvení) – Doksany
(„Panenský klášter řádu premonstrátského“, nejstarší této řehole u nás, založený 1144 kněžnou
Gertrudou Babenberskou, manželkou krále Vladislava II., barokizovaný románský kostel, areál
nyní ve spoluvlastnictví strahovské kanonie premonstrátů a Národního památkového ústavu)
– Budyně nad Ohří (nevelké historické město s hradem; z expozic je nejzajímavější alchymistická
dílna a laboratoř s autentickým vybavením z doby Rudolfa II.) – Roudnice nad Labem
(město na břehu Labe vzniklé kolem biskupského hradu, jehož základy jsou zachovány ve
sklepních prostorách současného rozlehlého barokního zámku Lobkowitzů; prohlídka interiérů
s mnoha cennými artefakty, Galerie moderního umění v jízdárně (m. j. Slavíček, Filla, Zrzavý,
Špála aj.), nebo prohlídka zajímavostí města – kostel Narození Panny Marie, klášter augustiniánů,
Kratochvílova funkcionalistická rozhledna aj.), možnost občerstvení – Brno.
Vstupné cca 110,- / 80,- Kč.
Odjezd v 6.15 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN