Do měst s ježkem a lvem či mnišskými kápěmi ve znaku

Termín konání: 05-03-2023
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
23009
Cena: 540,- / 590,- Kč

Brno – po D1 – Jihlava (prohlídka historického podzemí, které je významnou historickou stavební památkou města. Co do rozsahu podzemního labyrintu přímo pod městskou zástavbou je po Znojmu druhým největším na území naší republiky. Jeho celková délka činí 25 km a zaujímá plochu 50 000 m2. Chodby jsou raženy ve skále v několika podlažích. Nacházejí se téměř pod všemi objekty historického jádra města. Sklepní prostory, které jsou umístěny 2 až 4 m pod povrchem, tvoří první podzemní podlaží, z něhož lze sestoupit do podlaží druhého, do hloubky 4 až 6 m. Pod některými objekty je v hloubce 8 až12 m raženo i podlaží třetí. První podlaží bylo raženo v průběhu 14. století, druhé a třetí pak ve století šestnáctém. Prohlídka Masarykova náměstí, které je hlavním městským náměstím. Jeho nedílnou součástí je nejen jezuitský kostel sv. Ignáce z Loyoly, ale i Neptunova kašna, radnice a řada historických domů) – Třebíč (prohlídka zámku, který od 17. století až do konce druhé světové války vlastnil rod Waldstein-Wartenberg. Zámecká expozice je koncipovaná s důrazem na období přelomu 19. a 20. století. V rámci prohlídky budeme procházet šlechtickými interiéry včetně dětského pokoje či bohaté knihovny. Součástí expozice je rovněž zcela mimořádná sbírka dýmek. Pro expozici byly vedle unikátních archivních materiálů využity také vzpomínky hraběnky Anny Marie Waldstein-Wartenberg. Prohlídka baziliky sv. Prokopa, románsko-gotického kostela, který byl vybudován na místě původní mariánské kaple při třebíčském benediktinském klášteře přibližně v letech 1240 až 1280. Jako součást bývalého benediktinského kláštera se bazilika stala v roce 2002 národní kulturní památkou a o rok později se společně s židovskou čtvrtí dostala na Seznam světového dědictví UNESCO. Mimořádná architektonická hodnota baziliky svatého Prokopa tkví v tom, že v sobě spojuje principy dvou slohových období: románského a gotického. Není to přitom stavba přechodní, jak se uvádí v některých odborných knihách, protože prvky gotické nepřekrývají prvky románské. Přestože stavitelé chrámu vycházeli z románské koncepce, byli již seznámeni s gotickými prvky a pracovali s nimi; příkladem jsou masivní gotická žebra krypty. Přitom vnějšek velké apsidy je s výjimkou několika detailů takřka zcela románský) – po D1 – Brno.

Vstupné plné cca 400,- / 280,- Kč.

Odjezd v 8.00 hod., návrat do 18.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN