Do města básníků Fráni Šrámka a Adolfa Heyduka

Termín konání: 12-09-2021
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
21033
Cena: 740,- / 790,- Kč

Brno – D1 – Humpolec – Písek (prohlídka historického jádra města, procházka po nejstarším
dochovaném kamenném mostě u nás, společná návštěva Prácheňského muzea, kde si prohlédneme
expozice Pravěk a doba slovanská, Počátky hradu a města Písku, Dějiny regionu,
Chráněná území, Nerostné bohatství, Kulturní tradice Písecka, Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství
– což je ojedinělá expozice živých tvorů v muzeu – Písecký venkov v 19. století a Obrazová
galerie českých panovníků. Projdeme se k Putimské bráně, kterou proslavila lidová jihočeská
píseň, a navštívíme Křižíkovu elektrárnu, která je nejstarší veřejnou vodní elektrárnou v českých
zemích. Elektrárna byla zřízena po úspěšné demonstraci osvětlení centra města Františkem
Křižíkem 23. června 1887. Písek se tak stal prvním městem v Čechách se stálým veřejným
elektrickým osvětlením. Byla uvedena do provozu 31. srpna 1888 v prostorách tehdejšího
Podskalského mlýna, a její zařízení je dodnes funkční. Z venkovních prostor elektrárny se nabízí
výhled na literárně známý Šrámkův splav) – Humpolec – Brno.
Vstupné cca 300,- / 200,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN