Do Prahy za klenoty funkcionalismu a na zámek v Roztokách u Prahy

Termín konání: 12-03-2023
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
23011
Cena: 850,- / 900,- Kč

Brno – po D1 – Praha (komentovaná procházka osadou Baba – prvorepublikovou funkcionalistickou vilovou kolonií v jihovýchodní části stejnojmenného ostrohu v pražských Dejvicích. Byla vystavěna jako jedna ze šesti evropských kolonií moderního bydlení, které vznikaly z iniciativy Werkbundu na konci 20. a začátku 30. let 20. století. Tyto kolonie měly propagovat moderní funkcionalistickou výstavbu, finančně dostupnou pro široké vrstvy. Osada Baba je jako jediná z kolonií složena pouze z individuálních domů postavených na míru investorovi. V rámci funkcionalistických kolonií je Baba jednou z nejzachovalejších, protože obdobné výstavby ve Vídni a v Německu byly během 2. světové války poškozeny. Ze známých osobností zde bydlel např. spisovatel Václav Řezáč, grafik, malíř a ilustrátor Cyril Bouda či architekt Pavel Janák, který si svoji vilu také, jak jinak, sám navrhl) – Roztoky u Prahy (prohlídka zámku, který stojí na místě starší gotické tvrze založené snad již ve 13. století. Během historie se mezi majiteli vystřídalo mnoho šlechtických a měšťanských rodů, z nichž k nejdůležitějším patřili vladykové z Remeše, Boryňové ze Lhoty a Lichtenštejnové. Dochovaná podoba zámku je výsledkem renesanční přestavby z druhé poloviny 16. století a pozdějších úprav. Okruh věnovaný vrchnostenské správě nás provede časy, kdy roztocký zámek a k němu přilehlé panství patřily téměř po dvě stě let rodu Liechtensteinů.  Ten je však nevyužíval jako své sídlo, ale přisoudil jim osud hospodářské jednotky, jež měla přinášet zejména zisk a produkty.  Na hospodaření, robotní povinnosti, vojenské i občanské záležitosti dohlíželi tehdy tři vrchnostenští úředníci v čele se správcem statku. Roztoky byly také vyhlášeným letoviskem. S Životem v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt, nás seznámí druhý okruh věnovaný tomuto historickému fenoménu. Dozvíme se zde o počátcích prvních letovisek městské střední vrstvy, převážně pražských obchodníků a továrníků. Roztocké Tiché údolí je totiž z časového hlediska nejstarší lokalitou tohoto typu. Vily určené k letnímu pobytu zde byly stavěny již po roce 1851. Letní sídla sloužila nejen k rekreaci, ale i reprezentaci svých majitelů a jako místa čilého společenského ruchu. Tradice letovisek tohoto druhu byla násilně přerušena druhou světovou válkou a už nikdy neobnovena.  Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy je první institucí na českém území, která se daným tématem expozičně zabývá. Prostřednictvím instalovaných vilových interiérů upozorňuje na specifika těchto staveb, jejich vnitřní členění, na přilehlé zahrady, na společenský život jejich obyvatel. Okruh provede vstupní halou, dámským budoárem, jídelnou, salonem či pánským pokojem, které jsou vybavené dobovým mobiliářem, interiérovými doplňky a nádobím či ukázky dobové módy pocházejícími často z původního prostředí roztockých vil. Prohlídkový okruh je zakončen v zámeckém renesančním sále, pod záklopovým stropem s restaurovanou původní malbou. S Roztokami je spojena malířka Zdeňka Braunerová (1858–1934), která zde měla i svůj ateliér) – po D1 – Brno.

Vstupné cca 340,- / 300,- Kč.

Odjezd v 8.00 hod., návrat do 18.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN