Do přírody i za historií v okolí rakouského údolí Wachau

Termín konání: 01-05-2022
Přednášející: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek
22017
Cena: 990,- / 1 040,- Kč

Brno – Hatě/Kleinhaugsdorf – Zámek Artstetten (vysoko nad Dunajem uprostřed malebného parku navštívíme nádherný, až téměř pohádkový zámek Artstetten se sedmi charakteristickými cibulovitými věžemi, který je posledním místem odpočinku následníka trůnu Františka Ferdinanda D´Este a jeho manželky vévodkyně Žofie Chotkové, na které byl v roce 1914 v Sarajevu spáchán atentát; poprvé je tento zámek zmíněn v historických pramenech na začátku druhé poloviny 13. století, od té doby ale prošel několika různými přestavbami, vždy podle stávající architektonické módy a změnil několikrát i majitele; od roku 1823 byl v držení dynastie rakouských císařů a jejich rodin, kteří zdejší zámek využívali jako letní sídlo; v rámci prohlídky projdeme interiéry zámku, muzeem arcivévody a jeho rodiny, samotnou hrobkou i zámeckým parkem) – Poutní bazilika Maria Taferl (podíváme se na nejdůležitější poutní místo Dolního Rakouska a druhé nejdůležitější v celém Rakousku, hned po Mariazell, ve výšce 233 metrů nad řekou Dunaj, ze kterého se nám naskytne velkolepý pohled do údolí řeky a na vrcholy části Mostviertel až po řetězec alpského pohoří; stavba baziliky započala v roce 1660, dokončena byla
o padesát let později, díky italskému architektovi Carlu Luragovi byla zbudována v barokním stylu, v pozdější době se místních mší účastnil například i arcivévoda František Ferdinand; jistá legenda praví, že se zde z těžké nemoci zázračně uzdravil jistý lesník a proto se stala tak významným místem; možnost navštívit klenotnici v interiéru baziliky) – Soutěska Ysperklamm (největší a nejpozoruhodnější soutěska Dolního Rakouska, která nabízí turistický zážitek výjimečného charakteru; v roce 1952 byla soutěska vyhlášena přírodní památkou, ohromuje přírodním divadlem z průzračné vody burácející přes vysoké skály a úzkými průrvami, impozantními vodopády a záhadnými skalními útvary; voda v říčce Große Ysper má především po silném dešti lehké zbarvení do hněda, jež souvisí s vysokým obsahem železa v půdě; výchozí bodem bude hostinec Forellenhof, kde můžete ochutnat tradičního pstruha, od kterého se vydáme po dobře jištěných lávkách a můstcích na zhruba dvoukilometrovou procházku úzkými roklemi a průrvami, kolem spousty menších a větších vodopádů) – Zámek Pöggstall (prohlídka exteriérů nádherného zámku, dříve vodního hradu, ze 13. století, který patřil po dlouhou dobu mocnému rodu Maissauerů, následně Habsburkům) – Kleinhaugsdorf/Hatě – Brno.
Vstupné cca 19 €.
Odjezd v 6.15 hod., návrat do 19.30 hod

Post Author: MVS ADMIN