Dolnorakouské adventní trhy

Termín konání: 08-12-2019
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
19074
Cena: 635,- / 685,- Kč

Brno – Znojmo/Hatě – Krems (společná procházka historickým centrem města ležícím
na východním konci romantického údolí Wachau. Společně s celým údolím je i toto město
součástí seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Krems má kromě světských
památek, také řadu památek církevních, mezi něž patří např. farní kostel sv. Víta, v němž
najdeme oltářní obrazy od Johanna Martina Schmidta, zvaného Kremser-Schmidt; jedno z jeho
pláten je umístěno i v brněnském svatopetrském chrámu, či dominikánský klášter) – Göttweig
(návštěva adventního trhu v areálu benediktinského kláštera Göttweig založeného v r. 1083
a nacházejícího se na viničních svazích nad Dunajem. Z klášterní terasy je za jasného počasí
krásný výhled na historická města Stein a Krems na protějším břehu řeky. Prohlídka klášterního
muzea skrývající poklady sakrálního umění a uměleckého řemesla za dobu více než devět se
let trvající historie – v návaznosti na aktuální nabídku benediktinů) – Grafenegg (návštěva
tradičního, již 44. ročníku adventního trhu v zámeckém parku; velké množství ručně vyráběných
řemeslných výrobků od více než 150 vystavovatelů, stánky s kulinářskými specialitami z oblasti
Dolního Rakouska) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.

V případě event. změny termínu konání adventních trhů v Grafeneggu a Göttweigu bude
program modifikován o návštěvu jiného historického trhu v okolí.

Vstupné na adventní trhy cca 18 €.
Odjezd v 7.45 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN