Dolnorakouské adventní trhy

Termín konání: 04-12-2022
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
22056
Cena: 770,- / 820,- Kč

Brno – Znojmo – Krems (procházka historickým centrem města ležícím na východním konci romantického údolí Wachau. Společně s celým údolím je i toto město součástí seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Krems má kromě světských památek, také řadu památek církevních, mezi něž patří např. farní kostel sv. Víta, v němž najdeme oltářní obrazy od Johanna Martina Schmidta, zvaného Kremser-Schmidt; jedno z jeho pláten je umístěno i v brněnském svatopetrském chrámu, či dominikánský klášter) – Göttweig (návštěva adventního trhu v areálu benediktinského kláštera Göttweig založeného v r. 1083 a nacházejícího se na viničních svazích nad Dunajem. Z klášterní terasy je za jasného počasí krásný výhled na historická města Stein a Krems na protějším břehu řeky. Prohlídka klášterního muzea skrývající poklady sakrálního umění a uměleckého řemesla za dobu více než devět se let trvající historie – v návaznosti na aktuální nabídku benediktinů) – Grafenegg (návštěva tradičního, již 47. ročníku adventního trhu v zámeckém parku; velké množství ručně vyráběných řemeslných výrobků od více než 150 vystavovatelů, stánky s kulinářskými specialitami z oblasti Dolního Rakouska) – Mikulov – Brno.
V případě event. změny termínu konání adventních trhů v Grafeneggu a Göttweigu bude program modifikován o návštěvu jiného historického trhu v okolí.
Vstupné na adventní trhy cca 18 €.
Odjezd v 7.45 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN