Gotické podlipnické kostely 

Termín konání: 27-09-2020
Přednášející: Ivana Vaverková, PhDr. Ludvík Vaverka
2047
Cena: 530,- / 590,- Kč

Brno – Velké Meziříčí – Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou (v prostorách renesančního zámku si prohlédneme unikátní sbírku cca 1000 kusů historického skla, které vzešly z rukou českých i evropských sklářů. Uvidíme také 100 kusů vzácných hodin z dílen českých, francouzských a německých hodinářů. Projdeme se i anglickým parkem k Památníku českého skautingu i k soše čerta. Volno k posezení v zámecké kavárně Ladureé; pak exteriér radnice a plastika před radnicí, která znázorňuje sklo a kámen, nejvýznamnější světelská řemesla; návštěva 200 m dlouhého historického podzemí, které vzniklo v 15. století) – Dolní Město (předchůdce Lipnice nad Sázavou, historická obec se vzácnou sakrální památkou – kostelem sv. Martina, ve kterém si prohlédneme fresky z 14. století) – Loukov (kostel sv. Markéty – v interiéru dochované gotické malby, restaurované po objevení za 2. světové války) – Řečice (gotický kostel sv. Jiří – stavba je vzácným případem dochované lidové gotické stavby vyzdobené rustikálními malbami, pocházejícími zřejmě ze třetí čtvrtiny 14. století) – Humpolec – Velké Meziříčí – Brno.

Vstupné cca 290,- / 180,- Kč.

Odjezd v 7.30 hod., návrat do 19.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN