Historie a pamětihodnosti v polské části Haliče a jihovýchodním Polsku

Termín konání: 01-07-2021
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
21023
Cena: 3 700,- / 3 800,- Kč

1. – 6. 7. 2021 (čtvrtek – úterý)

1. den: Brno – Ostrava – Krakov – Řešov – Jaroslaw (historické město s vynikajícím souborem
barokní chrámové architektury a renesanční radnicí) – Řešov (ubytování).

2. den: Řešov – Lancut (město, které koupil 1629 kníže Stanislav Lubomirski a podle projektu
architektů Trapoly a Falconiho zahájil budování opevněné rezidence, která přešla následně do
vlastnictví magnátské rodiny Potockých a která patří k největším a nejzachovalejším polským
šlechtickým sídlům – prohlídka interiérů – Taneční sál, Velká jídelna, obytné pokoje, sbírky –
a rozsáhlých krásných zahrad) – Řešov (významné historické město se zachovalým městským
jádrem, rozlehlé Trhové náměstí obklopené historickými měšťanskými domy s restauracemi,
gotický kostel sv. Stanislava a Vojtěcha, barokní kostel sv. Kříže aj.) – ubytování.

3. den: Řešov – Přemyšl (starobylé město v malebné poloze nad řekou San a významná pevnost
za 1. světové války – zámek, četné sakrální objekty (gotická katolická katedrála, barokní pravoslavná katedrála aj.), pozůstatky pevnostních staveb aj. (Krasiczyn – jeden z nejvelkolepějších
renesančních opevněných zámků – čtyřvěžový kastel: Šlechtická věž, Královská věž, Papežská
věž Božská věž – obsahuje kapli – na jihovýchodě Polska, budovaný od r. 1592 Stanislawem
Krasickým – prohlídka přístupných částí a možnost občerstvení) – Řešov (ubytování).

4. den: Řešov – Kozlowka (nádherně zařízený palác Zamoyských, původně barokní z let 1735
-1742, přestavěn empírově – prohlídka interiérů paláce; reprezentační sály, obytné pokoje, kaple
po vzoru zámku ve Versailles, početný soubor obrazů aj.) – Lublin (historické město a metropole polského východu se zachovalými měšťanskými domy, řadou kostelů a novogoticky přestavěným zámkem) – Řešov (ubytování).

5. den: Řešov – Zamošč (jedno z nejzachovalejších renesančních měst Evropy budované na příkaz Jana Zamoyského architektem Bernardem Morandim od roku 1581, skvostný příklad renesančního urbanismu nejen v Polsku, památka UNESCO – prohlídka krásně opraveného náměstí
s renesančními měšťanskými domy s barevnými fasádami, kostela sv. Mikuláše a zachovalého
renesančního bastionového opevnění) – Řešov (ubytování).

6. den: Řešov – Debno (nevelký pozdně gotický vodní zámek z let 1470–1480, vybudovaný
pro královského kancléře Jakuba Dabiňského, nyní muzeum dobových interiérů – prohlídka) –
Krakov – Ostrava – Brno.

Nocleh ve dvoulůžkových pokojích se snídaní 3 200,- Kč.
Závazné přihlášky do 28. 2. 2021. Do tohoto termínu je nutno uhradit CELOU částku za
ubytování!
Vstupné cca 70,- / 50,- Zl.
Odjezd 1. 7. v 8.00 hod., 6. 7. do 20.00 hod.

 

Post Author: MVS ADMIN