Historie a umělecké poklady šlechtických sídel a sakrálních objektů v Innsbrucku, Veroně, Mantově, Vicenze a v jejich okolí

Termín konání: 27-09-2018
Přednášející: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
č. 18074 (čtvrtek - neděle)
Cena: 3 895,- / 3 990,- Kč

EXKURZE SE PRO MALÝ ZÁJEM NEUSKUTEČNÍ

1. den
Brno – Mikulov/Drasenhofen – Linz – renesanční zámek Ambras – původně románský hrad hrabat z Andechu z 11. století, pak v majetku tyrolských hrabat a vévodů, renesančně přestavěn za Ferdinanda II. v 16. století pro Filipínu Welserovou, jejím synem prodán Rudolfu II., 1855 upraven pro arcivévodu Ludvíka, od roku 1919 státní, prohlídka expozic: renesanční Španělský sál a další místnosti, sbírka umění, kuriozit, portrétů a zbraní; Brenner, Innsbruck – Verona – ubytování.

2. den
Verona – Mantova – město založené Etrusky na řece Mincio, obkloené třemi jezery, ve středověku sídlo markrabství a vévodství pod vládou rodu Gonzagů, prohlídka centra: renesanční chrám Sant Andrea (vrcholné dílo renesance z let 1472 – 1494, arch. Alberti), vévodský palác (Palazzo Ducale, mimo Vatikán největší palácový komplex v Itálii: reprezentační sály s výzdobou a výmalbou), hrad San Giorgio s tzv. Svatební komnatou (Camera degli Sposi – Mantegnovy fresky portrétující vévodskou rodinu), přesun k letohrádku Palazzo Te (renesanční stavba s nádhernou freskovou výzdobu – Giulio Romano); odpoledne návrat do Verony – jedno z nejstarších, nejvýznamnějších a nejkrásnějších měst severní Itálie v meandru řeky Adiže, dějiště nejslavnější Shakespearovy hry Romeo a Julie, centrum kultury a umění – společná prohlídka nebo individuální návštěva muzeí a historických objektů: římský amfiteátr z roku 30 n. l., Castel Vecchio (gotický hrad vládnoucího rodu Scaligerů, nyní muzeum) a opevněný most Ponte Scaligero, Palazzo della Ragione ze 14. století (původně soudní dvůr) s věží Torre dei Lamberti (84 m, vyhlídka), tzv. Juliin dům (Casa di Giulietta, interiér, balkon, Juliina socha), katedrála (románské portály, Tizianův obraz Nanebevzetí) a kostely sv. Anastázie (gotický kostel dominikánů, nástěnné malby) a sv. Zenona (San Zeno Maggiore, románský benediktinský chrám, bronzová brána s biblickými výjevy z roku 1030, mramorové románské panely s výjevy z knihy Genesis a života Krista, románská křížová chodba aj.), archeologické muzeum v areálu římského divadla a středověkého kláštera (mozaiky, sochy, z teras krásné pohledy na Veronu), římský most (Ponte Romano) přes řeku Arno, palác a zahrady Giusti (místo pobytu Josefa II., cara Alexandra, otce paní kněžny z Babičky vévody Petra Birona s rodinou aj., z horních teras zahrady krásný výhled na Veronu) aj – Verona, ubytování.

3. den
Verona – prohlídka Palladiových vil – Villy Rotondy (jedno z vrcholných děl renesanční architektury z hlediska uplatnění principu souměrnosti, v interiéru fresková výzdoba) a Villy Valmarany ai Nani (zámeček krásně zakomponován do půvabné krajiny na úpatí kopce Monte Berico s poutním kostelem, zahrada, v interiéru hlavní budovy velmi cenné barokní fresky od Tiepola s mytologickými a literárními motivy a v hostinském traktu fresky jeho syna na náměty venkovského života); Vicenza – ve středověku velmi bohaté centrum obchodu, řada patricijských paláců podle Palladiova návrhu a radnice (Basilica Palladiana), prohlídka nejstarší divadelní budovy Teatro Olimpico (renesanční stavba včleněna r. 1583 též podle Palladiova návrhu do areálu bývalého hradu); odpoledne odjezd do Asola malé město v krásné kopcovité krajině, hrad (někdejší sídlo Kateřiny Cornarové, poslední kyperské královny) – Verona, ubytování.

4. den
Verona – Trident – významné biskupské, nyní arcibiskupské sídlo v údolí řeky Adiže s přemyslovskou orlicí ve znaku (městu znak daroval Jan Lucemburský), prohlídka biskupského hradu Buonconsiglio (gotické a renesanční interiéry) a historického centra s románskou katedrálou (pův. ze 13. století, 1887 – 1889 obnovena, místo konání jednoho z nejdůležitějších koncilů katolické církve v letech 1545 – 1563); – Brenner – Innsbruck – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích (3 590,- Kč) nebo jednolůžkových pokojích (4 590,- Kč) pokojích se sociálním zařízením, snídaně.

Vstupné dle zájmu 45 – 75 €.
Přihlášky do 30. 3. 2018. (nutná rezervace noclehů).
Odjezd 27. 9. v 5.30, návrat 30. 9. do 22.00 hod.

Post Author: administrator