Historie, příroda a umění podél řeky Sázavy

Termín konání: 10-04-2021
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
21005
Cena: 640,- / 690,- Kč

Brno – Sázava (zámek přestavěný bývalý benediktinský klášter založený poustevníkem
Prokopem v letech 1032–1035 s podporou českých knížat Oldřicha a Břetislava I. jako centrum
staroslověnské liturgie, po r. 1095 osadili klášter řeholníci latinského ritu z Břevnova a postupně
byly románské stavby překryty gotickými a barokními úpravami, na barokní podobě se podíleli
m. j. K. I. Dientzenhofer a A. Lurago (prohlídka areálu: kapitulní síň, kostel s kryptou, křížová
chodba, muzejní expozice) – hrad Český Šternberk – impozantní, jedinečně zachovalý
mohutný hradní komplex s jádrem ze 13. století nad údolím řeky Sázavy, trvale v majetku rodu
Šternberků, jimž byl v restituci vrácen – prohlídka hradních interiérů upravených v pozdějších
slohových obdobích, zejména barokně: Rytířský sál, Holandský, Lovecký a Žlutý salon, šternberské
sbírky (soubor mědirytin, obrazy, nábytek aj.) – Zruč nad Sázavou (hrad ze 14. století
na ostrohu nad řekou, novoromanticky přestavěný na konci 19. století; prohlídka restaurovaných
interiérů – např. Maurská knihovna, Dámský salon, Zrcadlový sál, kaple aj., fakultativně expozice
Království panenek) – Brno.
Vstupné cca 350,- / 240,- Kč.
Odjezd v 7.45 hod., návrat do 19.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN