Hrady česko-rakouského pomezí v Podyjí: Bítov, Cornštejn, Raabs, Frejštejn

Termín konání: 23-09-2018
Přednášející: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
č. 18073 (neděle)
Cena: 585,- / 610,- Kč

EXKURZE SE USKUTEČNÍ

Brno – hrad Bítov, založen v 11. století na místě původního velkomoravského hradiště jako první z řetězce hradů, které měly chránit jižní hranici přemyslovského státu, první písemná zmínka z roku 1061, od počátku 14. století v držení rodu Lichtenburků (gotická přestavba, v hradní kapli zachována gotická dřevořezba Madony s dítětem z poč. 14. století), romantická gotizující přestavba v letech 1811–1863 za Daunů, v interiérech cenné nástěnné malby, hodnotná sbírka obrazů německých a rakouských romantiků, zoologické sbírky posledního majitele (baron Haas z Hasenfelsu, velkovýrobce porcelánu) – prohlídka) – Cornštejn (zřícenina hradu Lichtenburků na skalnatém ostrohu nad řekou Dyjí vybudovaného k posílení obrany Bítova, v novověku ve vlastnictví hrabat z Daunu (1788) a naposledy Haasů z Hasenfelsu (1912), v roce 1945 zestátněn, po opravách v letech 1998-1999 zpřístupněn veřejnosti (prohlídka) – Uherčice (pohraniční obec s renesančním zámkem na místě gotické tvrze, první písemný záznam v listině z roku 1310, nynější zámek zbudován za Streinů ze Švarcenavy v poslední čtvrtině 16. století, poslednímu majiteli z rodu Oktaviánu Collalto et San Salvatore majetek na našem území zkonfiskován 1945, po nevhodném hospodářském využívání zdevastovaný zámek postupně restaurován – prohlídka); přejezd do Rakouska (přechod Vratěnín); hrad Raabs (výšinný hrad na skále nad městem Raabs an der Thaya (zmiňovaný v Kosmově Kronice české k roku 1100), v roce 1252 získal hrabství od hrabat z Hardeggu král Přemysl Otakar II., roku 1260 se majitelem hradu stal Vok I. z Rožmberka, 1278 byla velká část kraje zabavena králem Rudolfem, roku 1385 přešlo vlastnictví na pány z Puchheimu (největší část výstavby hradu), současným vlastníkem je vydavatel Richard Pils (možnost prohlídky hradu) – Frejštejn – zřícenina hradu ze 13. století u Podhradí nad Dyjí, nyní v majetku obce (nenáročný výstup, prohlídka zříceniny) – Brno.

Vstupné cca 200,- až 280,- Kč a 10,-/ 7,- €.
Odjezd v v 7.30 hod., návrat do 19.00 hod.

Post Author: administrator