Hrady na březích Rýna a Mosely

Termín konání: 28-09-2022
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
22037
Cena: 5 080,- / 5 130,- Kč, +ubytování

28. 9. – 2. 10. 2022 (středa – neděle)

1. den: Brno – Praha – Norimberk – Koblenz (historické město na soutoku Mosely a Rýna, prohlídka centra a tzv. Německého rohu s jezdeckým pomníkem císaře Viléma) 4x nocleh.

2. den: Celodenní výlet podél Rýna v jeho nejromantičtějším úseku (UNESCO) lemovanémpahorky s četnými hrady a vinicemi: hrad Marksburg (jeden z nejlépe zachovalých hradů nadRýnem, prohlídka), legendární skála Loreley (vyhlídkové místo spojené s romantickou pověstí,kterou proslavil svou básní H. Heine) – Rheinstein (romanticky upravený a pohádkově vyhlížející hrad, prohlídka) – Rheinfels (mohutná hradní zřícenina, výhledy na údolí Rýna) – návrat na ubytování.

3. den: Celodenní výlet do údolí řeky Mosely s odskočením do Lucemburska: ráno prohlídka hradu Eltz (jeden z nejlépe zachovalých středověkých hradů v údolí Mosely), hrad Vianden (údajně nejkrásnější hrad v Lucembursku, možné rodiště českého krále Jana) – Cochem (půvabné, vinicemi obklopené historické vinařské městečko v údolí Mosely pod mohutným, romanticky přestavěným hradem (dle časových možností prohlídka) – návrat na ubytování.

4. den: Zámek Falkenlust (letní sídlo kolínských arcibiskupů, skvost barokní architektury s překrásně vybavenými interiéry, UNESCO), Kolín nad Rýnem – starobylé město s římskými kořeny, arcibiskupské sídlo, mohutná gotická katedrála s údajnými ostatky Tří králů, řada dalších chrámů a historických budov, společná prohlídka a volno v centru) – návrat na ubytování.

5. den: Aschaffenburg (impozantní renesanční zámek mohučských arcibiskupů, interiéry a muzejní expozice, prohlídka) – Norimberk – Praha – Brno.

Cena ubytování na 4 noci se snídaní 5 480,- Kč.
Vstupné cca 120 / 80 €.
Exkurze je bez nočních přesunů! Vzhledem k rezervaci ubytování přihlášky do 10. 3. 2022.
Do tohoto data je nutno uhradit celou částku za ubytování a zálohu na exkurzi!!!
Odjezd 28. 9. 2022 v 5.20 hod., návrat 2. 10. 2022 do 22.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN