Jarní den u „Kinských“

Termín konání: 16-05-2021
Přednášející: PhDr. Ludvík Vaverka
21015
Cena: 450,- / 490,- Kč

Brno – Žďár nad Sázavou (prohlídka zámeckého areálu a bývalého cisterciáckého kláštera.
Navštívíme unikátní Muzeum nové generace, které je držitelem ocenění Živa Award za nejkreativnější muzeum ve střední Evropě. Není to jen muzeum, ale je to klíč k pochopení
celého areálu bývalého kláštera – dnešního zámku ve Žďáru nad Sázavou, Zelené hory i širokého okolí. Dostanete sluchátka s audioprůvodcem a příjemné hlasy cisterciáckého mnicha
a holčičky z naší doby vás budou provázet celou expozicí. Jedinečné multimediální prvky
vás doslova vtáhnou do děje.
Dále si prohlédneme sochařská i malířská díla ze sbírek Národní galerie (Karel Škréta, Petr
Brandl, Jan Kupecký, Maxmilián Brokof aj.). V rámci vstupenky „Po stopách Santiniho a Umění
baroka“ navštívíme s průvodcem cisterciácký konventní kostel, srdce celého kláštera – Baziliku
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše – Bazilika minor. Hlavní loď je druhou nejdelší chrámovou lodí na Moravě po Velehradě; třípatrovou zvonici, která slouží i jako ubytování; barokní
prelaturu, osobní sídlo opata, kde můžete obdivovat rozsáhlou nástropní malbu z 18. století,
která dosud nemusela být restaurována; barokní konírny zřízené v roce 1727; historické sádky
na chov ryb, staré jako klášter. Procházkou okolo rybníka Konvent, dojdeme až k poutnímu
kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – památka UNESCO) – Bystřice nad Pernštejnem
(procházka okolo Olšiakovy plastiky zubra a Pohádkovou alejí volně přístupným Bystřickým
parkem miniatur, který se postupně rozrůstá a uvidíme miniatury některých hradů a klášterů
Vysočiny – Porta coeli, Pernštejn, Zubštejn) – Brno.
Chůze cca 5 km.
Vstupné cca 300,- / 200,- Kč.
Odjezd v 7.30 hod., návrat do 18.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN