Jeden den na panství arcivévody

Termín konání: 15-06-2019
Přednášející: Dr. Zdena Novobilská
19035
Cena: 625,- / 675,- Kč

Brno – D1 – Benešov (na žulovém návrší zvaném Karlov vznikla koncem 11. století kolem
kostela sv. Mikuláše osada, která se stala jádrem pozdějšího města. Procházka centrem – bývala
piaristická kolej, zřícenina gotického minoritského kostela, kostel sv. Mikuláše) – Konopiště
(romanticky upravený zámek na místě původní gotické pevnosti z konce 13 století. Během 700
leté historie vlastnilo objekt 12 šlechtických rodů, během jejichž vlády došlo k renesančním
a barokním úpravám. V roce 1887 koupil zámek následník trůnu František Ferdinand d´Este
a nechal zámek velkolepě přestavět podle návrhu arch. J. Mockera. Zámecké místnosti byly
vybaveny vzácnými sbírkami. Jejich část tvoří umělecké předměty z dědictví rodu d´Este, který
vládl v italské v Modeně. Procházka anglickým parkem o rozloze 225 ha – Růžová zahrada.
1. prohlídková trasa – reprezentační salony s loveckou chodbou.
2. prohlídková trasa – salony severního křídla se zámeckými sbírkami.
3. prohlídková trasa – Soukromý byt Františka Ferdinanda d´Este s množstvím osobních
předmětů rodiny.

Vstupné na 3 prohlídkové trasy cca 350,- Kč.
Odjezd v 6.45 hod., návrat do 21.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN