K pramenům řeky Svratky

Termín konání: 22-09-2018
Přednášející: RNDr. Karel Ondra
č. 18070 (sobota)
Cena: 455,- / 480,- Kč

Brno – Velké Meziříčí – Žďár n. Sázavou – CHKO Žďárské Vrchy (chrání především lesní společenstva vrcholových partií SV části Českomoravské vysočiny s prameny řek Svratky i bifurkací mezi pramenem Sázavy a Doubravy) – Cikháj (pěšky k prameni Svratky a přes pralesní rezervaci na Žákově hoře zpět k autobusu – podél toku Svratky přes obec Svratku do Křižánek: NS „ Za pilníkáři“ na vyhlídku Český kopec dále přes P.P. Milovské Perničky s miskami, vzniklými mrazovým zvětráváním na lezecké skály 4 palice a sestoupíme do Milov, kde si prohlédneme meandry Svratky) – Jimramovské Paseky: výstup na zříceninu hradu Štarkov /(založen na ortorulových skalách, Erhartem z Kunštátu v letech 1379-1388), který v okolí loupil, stejně jako po husitských válkách Jan z Břežan. Proto hrad po roce 1440 moravští stavové vykoupili a nechali zbořit ) – Dalečín (zřícenina hradu na konci Vírské přehrady, vybudován v letech 1349 -1358 Jimramem z Pernštejna) – Nedvědice – Tišnov – Brno. Celkem asi 2,5+5+3 km chůze, nutná pevná obuv.

Odjezd v 7.00 hod., návrat do 17.00 hod.

Post Author: administrator