K soutoku dvou největších českých řek na bývalé území Pšovanů

Termín konání: 09-05-2020
Přednášející: Dr. Marta Horáková, CSc.
2021
Cena: 790,- / 850,- Kč

Brno – Praha – Mělník (královské věnné město ležící nad soutokem dvou největších řek Labe a Vltavy; komentovaná procházka historickou částí města kolem radnice a starobylých měšťanských domů spojených podloubím, kapucínského kláštera s kostelem Čtrnácti pomocníků a kostela sv. Ludmily s dřevěnou zvonicí, prohlídka interiérů kostela sv. Petra a Pavla s kostnicí, nově zpřístupněného podzemí a zámecké galerie; poté si odpočineme a případně občerstvíme v malebné zahradě okresního muzea a než se rozloučíme s Mělníkem, prohlédneme si také zdymadlo Hořín) – Želízy – Čertovy hlavy (jedná se o monumentální skalní skulpturu, umělecké dílo vytesané do skal od známého sochaře 19. století – Václava Levého; z Želíz vystoupáme lesní pěšinou lemovanou skalisky a budeme obdivovat 9 metrů vysoké skalní reliéfy dvou obřích hlav) – Praha – Brno. Odjezd v 6.30 hod., návrat do 19.30 hod.

Vstupné cca 300,- Kč.

Post Author: MVS ADMIN