Kamenná minulost Prahy, krása zakletá v knihách Národního muzea na Strahově a rozkvetlé parky Petřína

Termín konání: 18-05-2019
Přednášející: Dr. Marta Horáková, CSc.
19020
Cena: 590,- / 650,- Kč

Brno – Praha (procházku za poznáním Prahy začneme na místech, kde jsou ukryty vzpomínky
na minulost našeho národa v podobě kamenných památek sochařských a architektonických
od 11. do 19. století; budova Lapidária, která ukrývá tyto sbírky, obsahuje dva tisíce sbírkových
předmětů, vystaveno je přes čtyři sta nejlepších kusů; vystavují se převážně díla kamenická,
plastika sochařská a architektonická nejvíce z Prahy; jen namátkou uvádím např. sloupy ze
Spytihněvovy baziliky, gotická plastika ze 14. století od sv. Víta, zbytek sousoší Bruncvíka
z Karlova mostu a další; ta nejzásadnější díla uvidíme během komentované prohlídky. Naše
procházka Prahou bude pokračovat po příjezdu na Strahov prohlídkou Strahovské knihovny,
jejíž fond obsahuje přes dvě stě tisíc svazků, z toho přes tři tisíce rukopisů a tisíc pět set prvotisků;
je to knihovna kláštera premonstrátů a je jednou z nejcennějších a nejlépe zachovaných
historických knihoven; naše další cesta nás zavede na úpatí Strahova a kolem nemocnice Pod
Petřínem s empírovým kostelem sv. Karla Boromejského a Lobkovického paláce, dále projdeme
ulicí Jánský vršek a Tržištěm na Újezd a naším cílem bude České muzeum hudby, které se
nachází v bývalém barokním kostele sv. Máří Magdalény; neobvyklá symbióza rané barokní
i církevní architektury a klasicismu nám nabídne působivý zážitek; naši cestu po Praze ukončíme
na ulici Vítězná) – Brno.

Vstupné cca 320,- Kč / 270,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 21.00 hod

Post Author: MVS ADMIN