„Když jsem já šel tou Putimskou branou“

Termín konání: 30-09-2023
Přednášející: Ivana Vaverková
23037
Cena: 790,- / 840,- Kč

Brno – Humpolec – Písek (prohlídka jednoho z našich nejkrásnějších měst. Projdeme po nejstarším dochovaném kamenném mostě u nás přes zlatonosnou řeku Otavu a nejdříve navštívíme Prácheňské muzeum v prostorách gotického hradu ze 13. století. Uvidíme expozici zlata, dozvíme se něco o dějinách Písku i Písecka, rybářství atd., prohlédnete si rytířský sál, který pamatuje návštěvu krále Přemysla Otakara II. I kopii fresek ze 14. století. Dále budeme pokračovat historickým centrem přes Velké náměstí, jehož dominantou je dvoupatrová stavba radnice se dvěma věžemi postavená v letech 1740–1767. V trojúhelníkovém tympanonu radnice uvidíte znak města, nad ním sochy Spravedlnosti, Síly a Trpělivosti. Dojdeme ke zbytkům městských hradeb až k místu, kde stávala Putimská brána a u ní „Dům U Koulí“, dějiště románu Fráni Šrámka „Stříbrný vítr“. Podíváme se, kdo jsou vlastně „panenky“, které ve známé lidové písni volají na študenta. Pokračovat budeme ulicí Drlíčov, kde si prohlédneme některá z mnoha píseckých domovních znamení. Např. dům U Bílého beránka a U Stříbrných denárů. Známé je i znamení U Slona.  Na konci ulice nás čeká děkanský chrám Narození Panny Marie – gotická trojlodní pseudobazilika z 2. poloviny 13. století. Vrátíme se zpět na náměstí a budeme mít volno na oběd. Ve volnu je možno navštívit blízké Palackého sady vzniklé pod městskými hradbami na místě zrušeného hradního příkopu a v nich pomník Františka Palackého a Adolfa Heyduka, barokní sochu Neptuna, hostinec U Reinerů, kde bydlel básník Adolf Heyduk. Prohlídka bude pokračovat po obědě návštěvou Křižíkovy elektrárny, což je nejstarší fungující hydroelektrárna v Čechách. Byla zbudovaná pro potřeby městského osvětlení, které instaloval Ing. František Křižík v roce 1887) – Tábor-Klokoty (Klokoty leží na západním okraji Tábora vysoko nad údolím řeky Lužnice. Poutní kostel Panny Marie a klášter v Klokotech vznikly na místě bývalého gotického farního kostela, který je vzpomínán již ve 13. století. Ojedinělý barokní komplex pochází z let 1701–1730. Kostel stojí na lichoběžníkovém nádvoří, které je obklopeno otevřenými ambity, čtyřmi polygonálními kaplemi a budovou bývalé rezidence. Jednolodní chrám Panny Marie má trojboce uzavřený presbytář a dvě boční kaple. Presbytář a kaple jsou sklenuty vysokými kopulemi, loď má plochý strop. Vybavení kostela je převážně barokní a unikátní hlavní oltář pochází z roku 1743 a je ze zlaceného stříbra) – Humpolec – Brno.

Vstupné cca 150,- / 100,- Kč.

Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN