Krajem dávné historie v Přemyslovských Čechách

Termín konání: 06-06-2020
Přednášející: Dr. Marta Horáková, CSc.
2029
Cena: 690,- / 750,- Kč

Brno – Praha – Okoř (hrad se nachází v obci Okoř, byl vystavěn v údolí na malé skalce nad Zákolanským potokem před rokem 1359; v této době patřil mezi nejhonosnější sídla české šlechty, byla to doba, kdy si členové patricijských rodin nechávali budovat sídla v okolí Prahy; v průběhu času měnil majitele, až po roce 1773 začal chátrat a postupně se měnil v malebnou zříceninu kdysi mohutného hradu; po prohlídce krátce nahlédneme do Přírodního parku Okolí Okoře) – Holubice (kostel Narození Panny Marie, k původní románské rotundě ze 13. století byla postupně přistavěna apsida a věž; v interiéru byly odkryty nástěnné malby ze 14. století) – Roztoky (příjemné výletní místo nacházející se severně od Prahy; dnešní zámek vznikl úpravami původní gotické vodní tvrze ze 14. století; v historických interiérech je umístěno Středočeské muzeum, součástí stálé expozice je síň malířky Z. Braunerové) – Žalov – Levý Hradec (součást Roztok, místo nejpamátnější; zde se rozprostíralo nejstarší ústřední hradiště kmene Čechů, pravděpodobně zde založil kníže Bořivoj první kostel v Čechách – zbytky rotundy se skrývají pod dlažbou dnešního chrámu sv. Klimenta; po prohlídce chrámu a hřbitova se vydáme procházkou k vyhlídce, odkud se před námi odkryje úchvatný pohled na meandrující Vltavu a okolí) – Praha – Brno. Vstupné cca 200,- Kč.

Odjezd v 6.30 hod., návrat do 19.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN