Krakov

Termín konání: 12-03-2022
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
22004
Cena: 1 510, / 1 560,- Kč

Brno – Olomouc – Bohumín/Chałupki – Krakov (návštěva královského hradu Wawelu a katedrály – tradičního místa korunovací polských králů, z nichž mnozí jsou tu pohřbeni; mimo nich zde však našli místo posledního odpočinku i svatý Stanislav, svatá Hedvika a další významné osobnosti polského národa. Současná katedrála je již třetí stavbou na stejném místě; vznikla převážně ve 14. století. Interiéru architektonicky dominuje hrobka sv. Stanislava. V katedrále se nachází 18 kaplí, na Zikmundově věži je zavěšen jedenáctitunový Zikmundův zvon. Prohlídka historického centra Krakova, památky UNESCO: Rynek Główny – největší krakovské náměstí a současně jedno z největších náměstí v Evropě zabírající plochu 4 hektary (200×200 m); Sukiennice – historická tržnice uprostřed hlavního náměstí vznikla po požáru v letech 1556–1559 a v 19. století byla rozšířena o novogotické arkády. V přízemí má dvě řady krámků, kde se kromě jiných suvenýrů prodávají také šperky vyrobené z jantaru; v patře je expozice obrazů polských malířů; kostel Panny Marie s obrovským gotickým křídlovým oltářem Veita Stosse – bohatě vyřezávaný oltářní nástavec (retabulum) se dvěma pevnými a dvěma pohyblivými křídly je 13 metrů vysoký a 11 metrů široký. Na dubové konstrukci je více než 200 postav, soch z lipového dřeva; některé jsou až 2,7 m vysoké. Každou celou hodinu si můžeme živě poslechnout tzv. hejnal, melodii hranou trubačem do všech čtyř světových stran na památku tatarského obléhání města; Jagellonská univerzita – Collegium Maius – gotická stavba Jagellonské univerzity založené v roce 1364 králem Kazimírem III. Velikým.

Po prohlídce individuální volno k samostatné prohlídce města, event. četných kostelů, muzeí a galerií v centru) –
Chałupki /Bohumín – Olomouc – Brno.
Vstupné cca 70 / 60 PLN.
Odjezd v 5.00 hod., návrat do 23.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN