Královská věnná města I.: Nový Bydžov a okolí

Termín konání: 06-06-2021
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
21019
Cena: 750,- / 790,- Kč

Během cyklu rozloženého postupně do příštích 2 roků se seznámíme podrobněji s historií devíti
českých věnných královských měst, s jejich pamětihodnostmi, s osobnostmi mnoha českých královen, jejichž život byl s těmito městy spojen, a se zajímavostmi v okolí věnných měst. Na této
cestě poznáme nejmladší z nich – Nový Bydžov a jeho okolí.

Brno – Havlíčkův Brod – Čáslav – Chlumec nad Cidlinou – Karlova Koruna (prohlídka loveckého zámku, vybudované rodem Kinských v letech 1723–1723. Unikátně koncipovaná stavba,
barokní skvost z dílny J. B. Santiniho. Velkolepý hlavní sál, pokoje, expozice dějin rodu a chovu
koní – chlumeckých plaváků) – Nový Bydžov (historické město založené králem Václavem II.
na pravidelném urbanistickém konceptu, upadlo do poddanství a mezi věnná města se dostal nejpozději, až v roce 1569, kdy se město z poddanství vykoupilo a císař Maxmilián I. město daroval
jako věnné své manželce Marii Španělské, nyní spíše s novodobější zástavbou; s ohledem na
zachovalý půdorys městská památková zóna – novogotická radnice, kostel sv. Vavřince; možnost občerstvení) – Hrádek u Nechanic (zvaný též Červený hrádek – vynikající příklad romantické zámecké architektury; novogotická novostavba z let 1839–1857 s interiéry vybavenými
jedinečnými řezbářskými pracemi a sbírkami rodu Harrachů – Rytířský sál, Zlatý sál, pracovna
hraběte, knihovna, jídelna, sbírky zbraní a uměleckých předmětů dovezených z různých zámků
v Rakousku a v Itálii aj.; čas na procházku elegantním anglickým parkem) – Brno.
Vstupné cca 330,- / 180,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN