Královská věnná města II.: Chrudim

Termín konání: 19-06-2021
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
21022
Cena: 560,- / 610,- Kč

Během cyklu rozloženého postupně do příštích 2 roků se seznámíme podrobněji s historií devíti
českých věnných královských měst, s jejich pamětihodnostmi, s osobnostmi mnoha českých
královen, jejichž život byl s těmito městy spojen, a se zajímavostmi v okolí věnných měst. Na
této cestě poznáme starobylé věnné město Chrudim a v nejbližším okolí půvabný zámek ve
Slatiňanech.

Brno – Žďár nad Sázavou – Chrudim (významné historické město v dominantní poloze nad
řekou Chrudimkou s řadou památek: náměstí s měšťanskými domy, barokní radnicí, morovým
sloupem, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, kapucínský klášter aj. – prohlídka,
možnost občerstvení – Slatiňany (zámek na místě starší tvrze ze 14. století přestavěný a upravený na letní sídlo knížecí rodiny Auerspergů klasicistně a zčásti novogoticky – prohlídka
bohatě vybavených interiérů, reprezentačních i obytných místností; cenný soubor obrazů koní
z dílny malíře Hamiltona, bohaté rodinné sbírky; rozsáhlý krajinný park s řadou romantických
staveb: např. tzv. Kočičí hrádek, dům Švýcárna – muzeum chovu kladrubského koně; procházka
parkem) – Brno.
Vstupné cca 140,- / 100,- Kč.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 19.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN