Královská věnná města III.: Dvůr Králové nad Labem a zajímavosti v okolí

Termín konání: 09-10-2021
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
21044
Cena: 720,- / 770,- Kč

Brno – Svitavy – Hradec Králové – Pecka (městečko s malebným náměstím, na kterém uvidíme
morový sloup z r. 1720, barokní kašnu z r. 1634 a kostel sv. Bartoloměje z r. 1603, který byl
barokně upravený. Nad městečkem hrad renesančně upravený Kryštofem Harantem z Polžic
a Bezdružic, v pozdějších staletích chátrající a ve 20. století zachráněn rekonstrukcí na náklady
obce – prohlídka interiérů, expozice věnované Kryštofovi Harantovi z Polžic a Bezdružic) –
Zvičina (výjezd na dominantní vyhlídkový vrch (671 m) s turistickou chatou, vyhlídkovou věží
a kostelem Jana Nepomuckého; možnost občerstvení) – Dvůr Králové nad Labem (starobylé
město v malebné podkrkonošské krajině na místě knížecího dvora Chvojno, které bylo králem
vysazeno ve 13. století a od r. 1392 byl Dvůr Václavem IV. určen za věnné město – prohlídka
centra založeného na pravidelném půdorysu – městská památková zóna – s kostelem sv. Jana
Křtitele, v jehož věži byl „nalezen“ tzv. Rukopis královédvorský; možnost občerstvení) – Brno.
Vstupné cca 80,- / 60,- Kč.
Odjezd v 7.45 hod., návrat do 19.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN