Krušnohoří – nejkrásnější místa nepoznaného hornického regionu na seznamu UNESCO

Termín konání: 19-08-2021
Přednášející: Mgr. Tomáš Mariánek
21029
Cena: 2 000,- / 2 100,- Kč

19. – 22. 8. 2021 (čtvrtek-neděle)

1. den: Brno – D1 – Praha – Lázně Jáchymov (na okraji hornického města Jáchymov navštívíme vůbec první radonové lázně u nás i na celém světě založené v roce 1906; lázně dodnes
využívají prameny, které objevili dělníci v dole Svornost a jsou prospěšné při potížích s pohybovým aparátem nebo kožních chorobách; projdeme centrem a lázeňským parkem kolem známých
lázeňských domů a hotelů) – Jáchymov (v centru města spatříme kostel sv. Jáchyma, jehož velikost vypovídá o někdejším bohatství města; následně se vydáme po naučné stezce Jáchymovské
peklo, kdy vyjdeme k bývalému dolu Svornost z 16. století a projdeme přes Mauthausenské
schody, po kterých se v 50. letech 20. století vězni přesouvali k pracovnímu táboru, až k samotné
replice tábora se strážní věží) – Královská mincovna Jáchymov (v renesanční budově
bývalé mincovny v Jáchymově s charakteristickým věžovitým arkýřem navštívíme muzeum
připomínající bohatou historii hornictví a lázeňství, která je spojena s městem, jehož hornická
kulturní krajina je od roku 2019 novou českou památkou UNESCO) – Štola č. 1 Jáchymov
(prohlídka hornického muzea s expozicí důlní techniky ve zpřístupněné 260 metrů dlouhé průzkumné štole ležící v oblasti sousedního dolu Svornost, se kterým jsou společně památkou na
období těžby stříbra a uranu v Jáchymově) – Klínovec (z parkoviště na jižní straně nejvyšší
hory Krušných hor, dosahující výšky 1244 metrů, vyjedeme moderní lanovkou až na samotný
vrchol hory, kde budeme mít možnost navštívit kamennou rozhlednu na Klínovci s kruhovým
výhledem na Lužické a Doupovské hory, České středohoří nebo Šumavu; poté se vydáme na
pohodlnou vyhlídkovou procházku (3,9 km) z vrcholu Klínovce kolem rozhledny Boží vyhlídka
připomínající pohozenou krabičku zápalek a zhruba po hodince dojdeme do Božího Daru – nejvýše položeného města ve střední Evropě) – Boží Dar (ubytování).

2. den: Boží Dar – Fichtelberg (hora je s výškou 1215 metrů nejvyšší horou německé části
Krušných hor, spolkové země Sasko i celé bývalé NDR a společně s okolím Klínovce tvoří
centrum zimních sportů v Krušných horách; přijedeme na vrchol hory k budově rozhledny
a meteorologické stanice Fichtelberghaus, od které je vidět velká část německého středního
Krušnohoří) – Kurort Oberwiesenthal (lázeňské město na úpatí Fichtelbergu a zároveň nejvýše položené město Německa, ze kterého vyrazíme parním vlakem po úzkorozchodné trati
dlouhé přes 17 kilometrů; po výjezdu z Oberwiesenthalu na nás čeká přejezd přes mohutný
viadukt Hüttenbach a dále nostalgická hodinová jízda půvabnou krajinou Krušnohoří až do
města Cranzahl – cílové zastávky dráhy Fichtelbergbahn) – Bärenstein/Vejprty – Měděnec
(vydáme se do hornické krajiny na vrchu Mědník, též zapsané na seznam UNESCO, s nádhernými výhledy na horské hřebeny, Nechranickou přehradu i údolí řeky Ohře; v minulosti se
zde hojně těžila železná ruda, takže samotný vrch je doslova prošpikován štolami a na svazích
jsou dodnes patrné pozůstatky středověkého dolování; na vrcholu byla v roce 1674 postavena
kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, ke které dojdeme) – Skalní útvary Sfingy (krátká
zastávka u přírodní památky Sfingy, které své jméno získaly podle svého tvaru připomínající
sfingu; nádherná vyhlídka na Podkrušnohoří) – Klášterec nad Ohří (prohlídka lázeňského
města a památkové zóny s měšťanskými domy a krásnou radnicí, dominantním barokním kostelem Nejsvětější Trojice nebo poutním kostelem Panny Marie Utěšitelky; navštívíme i prohlídkový okruh místního novogotického zámku na břehu řeky Ohře, který vznikl už na počátku
16. století, kdy si na jeho místě založil rod Fictumů své rodové sídlo, a muzeum porcelánu připomínající významnou porcelánovou historii Klášterce; projít se můžeme velkým zámeckým
parkem až k raně baroknímu letohrádku Sala Terrena) – Boží Dar (ubytování).

3. den: Boží Dar – Bývalý důl Rolava a tábor Sauersack (poznáme těžce přístupnou oblast
bažinatých krušnohorských lesů, kde se od 14. století těžily cínové rudy a během druhé světové
války zde pak nacisté postavili tajnou továrnu a pracovní tábor Sauersack; projdeme tajemným
areálem kolem pozůstatků těchto opuštěných staveb, které vyvolávají v člověku velmi zvláštní
pocity) – Horní Blatná (v srdci hornické krajiny UNESCO se vydáme po naučné stezce k bývalým cínovým dolům Vlčí jámy – skalnaté rokle s propadlinami s hloubkou více než 25 metrů
vzniklými hornickou činností; naším cílem bude rozhledna Blatenský vrch s krásnými výhledy
do okolí ve výšce 1044 metrů; poté procházka památkovou zónou celistvě zachovaného renesančního městského celku a možnost návštěvy Muzea Horní Blatná, jehož expozice pojednává
o dějinách těžby a zpracování cínových rud v Horní Blatné a na Božím Daru) – Abertamy
(prohlídka Rukavičkářské expozice čítající přibližně 300 exponátů včetně strojů a připomínající umění abertamských rukavičkářů, kteří výrobou rukavic prosluli u nás i ve světě) – Důl
Mauritius Hřebečná (zážitková exkurze do prohlídkové štoly Kryštof, která je součástí nejslavnějšího krušnohorského cínového dolu Mauritius, národní kulturní památky, kterou se podařilo dochovat v nezměněné podobě; 200 metrů dlouhou štolou společně projdeme až k Velké
komoře, kde se těžil cín od 16. století po více než 200 let) – rozhledna Plešivec (zastávka u horské chaty a rozhledny na vrcholu hory Plešivec ve výšce 1028 metrů) – Boží Dar (ubytování).

4. den: Boží Dar – Vlastivědné muzeum Boží Dar (seznámíme se s historií tohoto místa
a navštívíme expozice spojené s dolováním nerostného bohatství, modely blízkých rozhleden, vánoční betlémy i známou Ježíškovu poštu) – Božídarské rašeliniště (projdeme 3,2 km
dlouhou naučnou stezkou, která je součástí národní přírodní rezervace vyhlášené mezinárodně
významným mokřadem; převážná část stezky vede po upravených chodnících, které zajišťují
jak bezpečnost turistů, tak i rašeliniště a vzácných druhů živočichů a rostlin, které se v něm
nachází; zpět do Božího Daru se vrátíme po jednom z úseků Ježíškovy cesty) – Rudá věž smrti
Vykmanov (s průvodcem si prohlédneme unikátní areál bývalého komunistického pracovního
tábora Vykmanov II a Rudé věže smrti nedaleko města Ostrov, který se v roce 2019 též stal
památkou UNESCO; věž a ostatní budovy sloužily jako třídírny uranové rudy, která se následně
exportovala do Sovětského svazu; následně se Věž smrti stala symbolem obrovského utrpení
politických vězňů, kteří zde v 50. letech pracovali, žili a většinou zahynuli vzhledem k tvrdým
podmínkám a všudypřítomnému radioaktivnímu prachu) – Ostrov (prohlídka raně barokního
klášterního areálu, tzv. Posvátného okrsku, na západním okraji města; s průvodcem projdeme
kostelem Zvěstování Panny Marie, kaplí sv. Floriána, kaplí Panny Marie Einsiedelnské a uvidíme budovu Ekocentra v klášterní zahradě se dvěma stovkami zvířat; následně se podíváme i do
slavného zámeckého parku v sousedství, který byl kdysi nazýván osmým divem světa, k letohrádku s galerií umění, Staré radnici, budově místního zámku se sídlem městského úřadu a také
Paláci princů – dominantě parku a prý nejkrásnější knihovně Evropy) – Praha – D1 – Brno.

Ubytování s polopenzí (tříchodové menu) v hotelu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích v Božím
Daru v ceně 2 200,- Kč. Uvítací přípitek.
Přihlášky nejpozději do 31. 3. 2021. Do této doby je nutno uhradit CELOU částku za
ubytování!

Vstupné cca 890,- / 660,- Kč + cca 10 €.
Odjezd 19. 8. 2021 v 5.15 hod., návrat 22. 8. 2021 do 21.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN