Majestátní hrad Červený Kameň v Malých Karpatech a lodí přes vodní nádrž Gabčíkovo

Termín konání: 29-06-2019
Přednášející: Bc. Tomáš Mariánek
19040
Cena: 560,- / 610,- Kč

Brno – Břeclav/Brodské – Hrad Červený Kameň (jeden z nejmohutnějších a nejnavštěvovanějších
slovenských hradů, který se vypíná nad obcí Častá na jihovýchodním svahu Malých
Karpat a dnes je součástí Slovenského národního muzea; byl založen ve 13. století Konstancií
Uherskou – dcerou známého uherského krále Bély III., následně se pevnost za majitele Mikuláše
Pálffyho stala honosným renesančním zámkem s hodnotně vybavenými obytnými interiéry;
v rámci velkého okruhu navštívíme celkem 24 bohatě vybavených místností včetně salónů,
ložnic, jídelny nebo rytířského sálu, prohlédneme si dobové interiérové zařízení šlechty
od období renesance až po secesi, zavítáme i do hradního podzemí, jehož součástí je důmyslný
obranný systém hradu) – Vodní nádrž Gabčíkovo (obrovská přehradní nádrž s rozlohou 46
km2 jižně od Bratislavy na hranicích Slovenska a Maďarska, která je dnes vyhledávaným
turistickým cílem; původně mělo jít o společnou československo-maďarskou stavbu, výstavba
se však zkomplikovala ukončením spolupráce ze strany Maďarska v roce 1989 a následoval
dlouholetý mezinárodní právní spor mezi oběma zeměmi; podíváme se, jak přehradní nádrž
vypadá, dozvíme se, jaké spory zde v historii byly a také podnikneme netradiční a výjimečnou
plavbu lodí včetně dvou plavebních komor) – Čunovo (obec asi 15 km od Bratislavy s tou
nejkrásnější vyhlídkou na Dunaj a celou vodní nádrž Gabčíkovo; na severním cípu ostrova,
který odděluje vodní dílo Gabčíkovo od toku Dunaje, bylo z iniciativy holandského podnikatele
a sběratele umění Gerarda H. otevřeno muzeum moderního umění Danubiana, které budeme
moci dle zájmu navštívit; součástí muzea je i ArtShop a rozsáhlý park s exponáty a skulpturami
z různých zemí) – Brodské/Břeclav – Brno.

Skupinové vstupné včetně plavby lodí plné cca 22,50 €, snížené cca 17,50 € (tato cena
nezahrnuje muzeum Danubiana).
Odjezd v 6.45 hod, návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN