Majestátní hrady Bezděz a Kunětická Hora v barvách podzimu

Termín konání: 19-10-2019
Přednášející: Bc. et Bc. Tomáš Mariánek
19065
Cena: 670,- / 720,- Kč

Brno – D1 směr Jihlava – Kutná Hora – Hrad Bezděz (leží v tzv. Máchově kraji a patří
k nejzajímavějším hradům v Česku, jelikož jako jeden z mála se dochoval ve zcela původní
podobě včetně zachované vzácné raně gotické hradní kaple ze 13. století nebo křížové cesty ze
17. století; poprvé byl zmíněn roku 1264 za vlády Přemysla Otakara II.; z věže Bezdězu, která
měří 34 metrů, je nádherný výhled do kraje, za jasného počasí lze vidět Ještěd, České středohoří
či Lužické hory; během naší společné prohlídky hradu půjdeme zmiňovanou křížovou cestou,
podíváme se do hradní kaple a dvou hlavních hradních paláců – královského a purkrabského
a dozvíme se také nespočet pověstí a tajemství, která se k hradu pojí) – Kunětická Hora
(hrad z počátku 15. století stojící na osamoceném kopci v České tabuli, který se za husitských
válek stal důležitým opěrným místem hejtmana Diviše Bořka z Miletínka, vůdce vítězné panské
jednoty v bitvě u Lipan; jeho nejvýznamnějšími majiteli byli určitě Pernštejnové, za jejichž éry
dochází nejen k zásadní přestavbě celého hradního komplexu, ale i proměně nedalekých Pardubic
a k vybudování rozsáhlé rybniční soustavy v okolí; v 70. letech minulého století se také
na Kunětické hoře natáčel televizní seriál Arabela; během naší návštěvy si prohlédneme oba
prohlídkové okruhy s množstvím expozic včetně kaple) – Svitavy – Brno.

Skupinové vstupné do všech objektů plné cca 220,- Kč, snížené cca 160,- Kč.
Odjezd v 5.15 hod., návrat do 19.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN