Majestátní hrady Bezděz a Kunětická Hora

Termín konání: 16-09-2018
Přednášející: Bc. Tomáš Mariánek
č. 18068 (neděle)
Cena: 675,- / 700,- Kč

EXKURZE SE USKUTEČNÍ

Brno – D1 – Jihlava – Kutná Hora – Hrad Bezděz (leží v tzv. Máchově kraji a patří k nejzajímavějším hradům v Česku, jelikož jako jeden z mála se dochoval ve zcela původní podobě včetně zachované vzácné raně gotické hradní kaple ze 13. století nebo křížové cesty ze 17. století; poprvé byl zmíněn roku 1264 za vlády Přemysla Otakara II.; z věže Bezdězu, která měří 34 metrů, je nádherný výhled do kraje, za jasného počasí lze vidět Ještěd, České středohoří či Lužické hory; během naší společné prohlídky hradu půjdeme zmiňovanou křížovou cestou, podíváme se do hradní kaple a dvou hlavních hradních paláců – královského a purkrabského a dozvíme se také nespočet pověstí a tajemství, která se k hradu pojí) – Kunětická Hora (hrad z počátku 15. století stojící na osamoceném kopci v České tabuli, který se za husitských válek stal důležitým opěrným místem hejtmana Diviše Bořka z Miletínka, vůdce vítězné panské jednoty v bitvě u Lipan; jeho nejvýznamnějšími majiteli byli určitě Pernštejnové, za jejichž éry dochází nejen k zásadní přestavbě celého hradního komplexu, ale i proměně nedalekých Pardubic a k vybudování rozsáhlé rybniční soustavy v okolí; v 70. letech minulého století se také na Kunětické hoře natáčel televizní seriál Arabela; během naší návštěvy si prohlédneme oba prohlídkové okruhy s množstvím expozic včetně kaple) – Svitavy – Brno.

Skupinové vstupné: plné cca 170 Kč, snížené cca 110 Kč
Odjezd v 6.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: administrator