Málo známé architektonické perly skryté mezi chmelnicemi

Termín konání: 04-10-2020
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
2049
Cena: 840,- / 890,- Kč

Brno – po D1 směr Praha – Louny (společná procházka městem se zachovaným hradebním pásem, vstupní Žateckou branou či řadou historických domů, mezi něž patří např. dům Sokolů z Mor s pozdně gotickým arkýřem. Nebude chybět ani komentovaná prohlídka kostela  sv.  Mikuláše z poloviny 13. století postaveného hutí královského architekta Benedikta Rejta, který se podílel také na řadě staveb na Pražském hradě. Chrám je trojlodní, s krouženou klenbou, vnějším opěrným systémem a jehlancovou střechou. Interiéru dominují tři mohutné dřevěné oltáře. Vyřezal je v letech 1701–1706 sochař Jeroným Kohl se svým žákem Františkem Preissem. Na konci 19. století byl kostel opraven pod vedením Josefa Mockera a počátkem 20.
století Kamila Hilberta. Oba architekti vtiskli také současnou podobu chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sídle českých králů. Volno na oběd) – Stekník (prohlídka zámku, resp. jeho zcela  nového prohlídkového okruhu, který připomíná osudy rodiny švýcarského konzula Gerolda Déteindre, která vlastnila zámek v letech 1907–1949. Těšit se můžeme na interiéry soukromých salonů v západním křídle, jejichž součástí je pánský pokoj, rohový pokoj, zámecká kuchyně a jídelna. Součástí trasy jsou také dva reprezentační prostory Sala terreny v přízemí a hlavního sálu v patře zámku. Prohlídka je ukončena návštěvou kaple Navštívení Panny Marie. Zámek nebyl, podobně jako Nový Hrad, veřejnosti přístupný, poněvadž dlouhou dobu sloužil jako ubytovna česáčů chmele. Se svými studenty zde v této době pobýval i mladý učitel, pozdější významný cimrmanolog Zdeněk Svěrák) – Praha – Brno.

Vstupné 140,- / 110,- Kč.

Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN