Moravský Řím a císařská pevnost Olomouc ve společnosti odborníka na slovo vzatého

Termín konání: 15-05-2021
Přednášející: PhDr. Pavel Michna, předseda MVS
21014
Cena: 500,- / 550,- Kč

Brno – Vyškov – Olomouc (prohlídka nejvýznamnějších památek města, do kterého vejdeme
Terezskou branou a nejdříve si prohlédneme historické Horní náměstí – Trojiční sloup, který je
vůbec největším seskupením barokních soch v rámci jedné skulptury ve střední Evropě. Sloup
měří 32 metrů a v jeho spodní části se nachází kaple. Sochařskou výzdobu tvoří 18 soch světců,
12 figur světlonošů, 12 reliéfů s polopostavami apoštolů, dále sousoší Nanebevzetí Panny Marie
umístěné ve střední části sloupu a vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice; barokní kašna Herkulova,
Neptunova, Merkurova aj.; budova radnice – je čtyřkřídlá, s vnitřním dvorem uprostřed. Z jižní
fasády vystupuje arkýř gotické kaple sv. Jeronýma, jejíž interiér zdobí unikátní kroužená klenba;
Salmův a Petrášův palác; Arcibiskupský palác – sídlo arcibiskupa olomouckého a patriarchy
moravského. Byl postaven ve 2. polovině 17. století biskupem Karlem Lichtensteinem-Castelcorno.
Upraven začátkem 20. století. V Trůnním sále dne 2. prosince 1848 převzal císařskou vládu nad
dunajskou monarchií osmnáctiletý arcivévoda František Josef I. Ve dnech 28. a 29. listopadu 1850
zde byly sjednány tzv. olomoucké punktace, jimiž si Rakousko ještě na 16 let zajistila vedoucí
postavení v Německém spolku. Němečtí dějepisci o tom píší jako o „olomouckém ponížení
Pruska“. Prohlédneme si i některé další významné církevní památky např. Jezuitskou kolej a hlavní
dominantu mezi chrámy Dóm sv. Václava s barokní kupolí kostela Sv. Michala.. Volno na oběd) –
přejezd k pevnosti Fort XIII – Ziegelschlag (prohlídka jedné z 21 pevnůstek obklopujících jako
součást fortového opevnění Císařsko-královskou hlavní hraniční pevnost Olomouc. Díky svému
dochování a péči vlastníka vynikající příklad pevnostní architektury poloviny 19. století. Budována
v letech 1851–1854. Do moderních dějin se prostředí fortu smutně zapsalo popravou 17 českých
rukojmí nacistickou wehrmacht na jaře 1945) – Vyškov – Brno.
Vstupné cca 120,- Kč.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 19.00 hod

Post Author: MVS ADMIN