Moravský Řím a císařská pevnost Olomouc ve společnosti odborníka na slovo vzatého 

Termín konání: 18-04-2020
Přednášející: PhDr. Pavel Michna – předseda MVS
2015
Cena: 490,- / 550,- Kč

Brno – Vyškov – Olomouc (prohlídka nejvýznamnějších památek města, do kterého vejdeme Terezskou branou a nejdříve si prohlédneme historické Horní náměstí – Trojiční sloup, který je vůbec největším seskupením barokních soch v rámci jedné skulptury ve střední Evropě. Sloup měří 32 metrů a v jeho spodní části se nachází kaple. Sochařskou výzdobu tvoří 18 soch světců, 12 figur světlonošů, 12 reliéfů s polopostavami apoštolů, dále sousoší Nanebevzetí Panny Marie umístěné ve střední části sloupu a vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice; barokní kašna Herkulova, Neptunova, Merkurova aj.; budova radnice – je čtyřkřídlá, s vnitřním dvorem uprostřed. Z jižní fasády vystupuje arkýř gotické kaple sv. Jeronýma, jejíž interiér zdobí unikátní kroužená klenba; Salmův a Petrášův palác; prohlídka běžně nepřístupných interiérů v novorokokovém stylu. Arcibiskupský palác – sídlo arcibiskupa olomouckého a patriarchy moravského. Byl postaven ve 2. polovině 17. století biskupem Karlem Lichtensteinem-Castelcorno. Upraven začátkem 20. století. V Trůnním sále dne 2. prosince 1848 převzal císařskou vládu nad dunajskou monarchií osmnáctiletý arcivévoda František Josef I. Ve dnech 28. a 29. listopadu 1850 zde byly sjednány tzv. olomoucké punktace, jimiž si Rakousko ještě na 16 let zajistila vedoucí postavení v Německém spolku. Němečtí dějepisci o tom píší jako o „olomouckém ponížení Pruska“. Prohlédneme si i některé další významné církevní památky např. Jezuitskou koleja v ní kapli Božího těla – běžně nepřístupná; kostel Sv.Michala – poustevnická jeskyně s jezírkem zázračné vody – běžně nepřístupná; Dominikánský kostel Panny Marie – kresba na počest Matyáše Korvína. Volno na oběd) – přejezd k pevnosti Fort XIII – Ziegelschlag (prohlídka jedné z 21 pevnůstek obklopujících jako součást fortového opevnění Císařsko-královskou hlavní hraniční pevnost Olomouc. Díky svému dochování a péči vlastníka vynikající příklad pevnostní architektury poloviny 19. století. Budována v letech 1851–1854. Do moderních dějin se prostředí fortu smutně zapsalo popravou 17 českých rukojmí nacistickou wehrmacht na jaře 1945) – Vyškov – Brno.

Vstupné cca 120,- Kč. Odjezd v 7.00 hod., návrat do 19.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN