Na březích i vodách Neziderského jezera

Termín konání: 05-04-2020
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
2014
Cena: 770.- / 830,-Kč

Brno – směr Drasenhofen/Mikulov, dále směr Vídeň – Mörbisch/ Kroisbach/Fertörákos – Fertörákos
(návštěva vápencového lomu, v němž těžili kámen s pozůstatky 12 mil. let starých rostlin
a živočichů již staří Římané. Těžba zde byla obnovena v roce 1628, kdy značná část produkce
posloužila k výstavbě měšťanských domů v nedaleké Šoproni. V 19. století se zdejší kámen vozil
až do Vídně, kde se používal na významné budovy tvořící dnešní Ringstrasse. Lomem, který je
přírodní památkou s celou řadou chráněných rostlin a živočichů, dnes vede naučná stezka s výhledem
na Neziderské jezero. V útrobách skalnatého kopce pak soustředěnou lidskou činností
vznikly obrovské prostory, které dnes slouží nejen pro divadelní a koncertní vystoupení (kapacita
760 diváků, kompletní vybavení veškerou technikou potřebnou pro jednotlivé produkce,
vyhřívaná sedadla), ale také jako sály pro expozici o miocénním moři, z něhož se vynořila nynější
krajina. Expozice obsahuje nejen zkameněliny, ale také modely původních obyvatel moře
v reálné velikosti. Ve vnitřních prostorách lomu je možno vystoupat na vyhlídkovou plošinu,
odkud ještě více vyniknou jeho skutečné rozměry. Ve volném čase je možné v místě poobědvat
v některé z restaurací připravujících tradiční maďarská jídla, event. se projít jeho historickým
centrem, kde se nachází dochovaný pranýř či barokní zámek. Neziderské jezero budeme moci
obdivovat také při vyhlídkové plavbě do malebného městečka Rust na rakouské straně jezera)
– Rust (prohlídka městečka, které je proslulé nejen jako hnízdiště čápů; prakticky na každém
stavení v centru města najdeme čapí hnízdo, ale i kvalitním vínem; ve městě sídlí mnoho malých
vinařů, kteří ochotně dají ochutnat i prodají vybrané víno ze své produkce. Již několikrát byl

Rust také zvolen nejhezčím městem Burgenlandu a také je také zapsán na listině světového
kulturního dědictví UNESCO. V městečku najdeme nejen zachované historické jádro, ale také
starobylý Fischerkirche – Rybářský kostel) – Vídeň – Mikulov/Drasenhofen – Brno.
Vstupné cca 2000 HUF a 20 € / 1500 HUF a 20 €.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN