Na majestátní královské hrady

Termín konání: 29-10-2023
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
23047
Cena: 940,- / 990,- Kč

Brno – po D1 směr Praha – Křivoklát (prohlídka jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších středověkých hradů českých knížat a králů. Hrad byl založen nejspíše okolo roku 1230 na přelomu období vlády králů Přemysla Otakara I. a Václava I. V 1. polovině 13. století se stal jedním ze sídelních hradů českých králů a byl spravován purkrabím. Často zde pobýval Václav I. a Přemysl Otakar II. Ten také dokončil přestavbu hradu a dal zbudovat hradní kapli. Po požáru Pražského hradu v roce 1316 se s dětmi na Křivoklát uchýlila královna Eliška Přemyslovna. Po roztržce Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou a dvouměsíčním uvěznění na Lokti zde v odloučení od matky prožil dětství (1319–1323) Karel IV. (1316–1378), tehdy ještě jako Václav. Odtud 4. dubna 1323 odjel do Francie a o osm let později se sem vrátil i s těhotnou manželkou Blankou z Valois. Na Křivoklátě se narodila jejich dcera Markéta, budoucí uherská královna. Později však Karel dával přednost jím založenému hradu Karlštejn. V 16. století se hrad stal majetkem Habsburků, kteří zde zřídili státní věznici. Od 17. století byl hrad v rukou Valdštejnů a Fürstenberků. Během prohlídky hradního paláce navštívíme II. hradní nádvoří, Stříbrnici, vězení a hladomornu, kapli, Rytířský a Královský sál, knihovnu, obrazárnu a také místnosti věnované osobnosti Filipíny Welserové, která se tajně provdala za habsburského arcivévodu Ferdinanda II. Tyrolského a hrad Křivoklát se jim na nějaký čas stal domovem. Chybět nebude ani hradní fürstenberské muzeum) – Karlštejn (prohlídka hradu, který byl založen okolo roku 1348 jako soukromé reprezentační sídlo římského císaře a českého krále Karla IV. Prohlídkový okruh zahrnuje historické interiéry dvou pater Císařského paláce a spodních podlaží Mariánské věže s cenným vybavením ze 14.–19. století (Dvořenínská síň, Rytířský sál s kaplí sv. Mikuláše, Mariánské nádvoří, renesanční interiéry děkanství, Karlova ložnice s kaplí sv. Václava, Audienční síň, Královský sál předků a Hodovní síň, dále Hradní pokladnice, Klenotnice a bývalé hradní vězení v přízemí Mariánské věže). Je zde rovněž vystavena kopie české Svatováclavské koruny. Volně přístupná je Studniční věž s 78 m hlubokou hradní studnou s dochovaným unikátním systémem čerpání vody ze studny) – Praha – Brno.

Vstupné cca 530,- / 430,- Kč.

Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN