Na panství Dalbergů a Zachariáše z Hradce 

Termín konání: 19-04-2020
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
2017
Cena: 490,- / 550,- Kč

Brno – Třebíč – Dačice (prohlídka zámku – společenských a reprezentativních sálů, tak i soukromých pokojů jednotlivých členů rodiny říšských svobodných pánů Dalbergů. Kromě sálu předků, kde se dochovaly renesanční klenby, je pozoruhodná i rodinná portrétní galerie, kterou tvoří dvojportréty ve sdružených rámech a tři desítky jednotlivých portrétů členů rodu a jejich příbuzných. K historii rodu se vztahuje velký obraz s výjevem pasování rytířů a vyobrazení zříceniny hradu Dalburgu ve společenském sále. Výzdoba velké jídelny si uchovala mnohé z podoby vtištěné jí na konci 18. století příslušníky rodu Osteinů. V gotickém sále si prohlédneme nástěnné malby z roku 1818 od J. Altmanna. Na dolní arkádě je vystavena část přírodovědných sbírek shromážděných Friedrichem Ferdinandem Dalbergem. V roce 2015 zde byla dokončena obnova nástěnných maleb z období kolem roku 1909. Velká hala se schodištěm je výsledkem klasicistní přestavby zámku provedené podle plánu architekta Karla Schleppse ve 30. letech 19. století a je vynikající ukázkou tohoto uměleckého slohu u nás) – Telč (prohlídka renesančních zámeckých interiérů, z nichž nejhodnotnější je podle mnohých odborníků Zlatý sál s kazetovým vyřezávaným stropem. Město zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO si při dnešní návštěvě prohlédneme i na méně obvyklých místech. Projdeme se nejen po místním hřbitově, kde je pochován mj. např. hudební skladatel Jan Křtitel Kypta, po němž je pojmenováno jedno z telčských náměstí, ale uvidíme také i část 1. žulového pylonu, který byl původně určen pro Pražský hrad, podíváme se, kde žil archeolog K. J. Maška spojený mj. s výzkumem jeskyně Šipka u Štramberka, projdeme se po hrázi Staroměstského rybníka až k parnímu mlýnu a kostelu Matky Boží obklopenému hřbitovem se sekundárně umístěnou kamennou gotickou kazatelnou. Kdo by se na zhruba čtyřkilometrovou procházku necítil, může si čas zkrátit např. návštěvou druhé zámecké prohlídkové trasy, prohlídkou náměstí Zachariáše z Hradce s malebnými podloubími či menší vycházkou do zámeckého parku nebo jen tak posedět u kávy či dobrého zákusku) – Dačice – Brno.

Vstupné cca 320,- / 230,- Kč.

Odjezd v 7.30 hod., návrat do 19.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN